Biebboys in de klas (nieuw)

OVER DE FIELDLAB

BiebBoys in de klas is een serie aanstekelijke, online leesbevorderingslessen, waarin BiebBoys Kees en Joran leerlingen uitdagen om aan de slag te gaan met boeken, lezen of mediawijsheid. Een les bestaat uit een video voor de groep en lesmateriaal dat de leerkracht eenvoudig kan inzetten om zijn of haar leesbevorderingslessen vorm te geven. Het lesmateriaal is gericht op leerlingen in groep 5 t/m 8. Met de lespakketten van de BiebBoys willen we een duurzame verandering teweegbrengen bij leerkrachten door ze lees bevorderende tools in handen te geven die aansluiten bij effectief leesonderwijs. Vanuit de thema’s boekensmaak, boekverwerking en praten over boeken sluiten de lessen aan bij effectief leesonderwijs en rijke taal. Maar ook mediawijsheid krijgt een plek binnen de lessen. Natuurlijk sluiten we aan bij landelijke campagnes zoals de Kinderboekenweek en de week van de Mediawijsheid. Met Grote BiebBoys Zomerchallenge! dagen de BiebBoys leerlingen uit om ook tijdens de zomervakantie met boeken en lezen bezig te zijn. 

 

Met de BiebBoys willen we: 
1. Leerlingen enthousiasmeren, prikkelen en uitdagen voor lezen en boeken om zo leesplezier te bevorderen. 
2. Leerkrachten op laagdrempelige manier werkvormen leesbevordering aanreiken die aansluiten bij effectief leesonderwijs. 
3. Daarnaast willen we de driehoek bibliotheek, school en thuis versterken om zo gezinnen te stimuleren de lokale bibliotheek te bezoeken en leesomgeving thuis te stimuleren. 

 

Biebboys in de Klas is gestart bij Bibliotheek Gelderland Zuid en wordt ondertussen al door vele bibliotheken in het land gebruikt. 

 

Nieuwsgierig? Ga naar www.biebboys.nl


CONTACT

Meer weten over BiebBoys in de Klas of heb je interesse dit binnen jou organisatie ook te benutten? Neem contact op met projectleider Petra Mackenbach via pmackenbach@obgz.nl

 

 

 

UPDATES FIELDLAB

Laatste update (28-09-2023)

De komende tijd gaat het team van Biebboys in de Klas aan de slag met de opschaling Hierbij hebben we focus op:

  • Eigenaarschap: wie is de meest geschikte eigenaar en hoe kunnen we Biebboys duurzaam borgen?
  • Duurzame financiering voor de lange termijn
  • Meten is weten: we gaan manieren ontwikkelen waarmee we het gebruik en het effect van Biebboys kunnen meten.
  • Het product wordt verder door ontwikkeld en getest in een pilot om nòg beter aan te sluiten op de behoeften van de doelgroepen. 
  • Distributie: hoe kunnen we Biebboys zo goed mogelijk naar de doelgroep brengen?

 

Wil je meehelpen of heb je ideeën rondom bovenstaande vragen? Neem contact op met Petra! 

Copyright 2024 Innovatiebieb Sitemap | Algemene voorwaarden | Pricacybeleid