Formats voor Landelijke Fieldlabs

Als Landelijk Fieldlab kan je gebruik maken van formats om bijvoorbeeld middelen voor een nieuwe fieldlabfase aan te vragen, een wijziging aan te vragen of uren te factureren. Hieronder vind je deze formats:

 

Format

Wanneer te gebruiken

Bestand

Fieldlab faseplan

Bij het aanvragen van geld en begeleiding voor een (volgende) innovatie fase

Download hier

Fieldlab fase afronding

Wanneer je funding hebt gekregen voor een innovatiefase, dien je binnen 4 weken na afronding dit format in te dienen ter verantwoording van de toegekende middelen en begeleiding.

Download hier

Fieldlabfaseplan onderzoek

Bij het aanvragen van begeleiding en financiële middelen voor een onderzoek 

Download hier

Fieldlabfaseplan afronding onderzoek 

Aan het einde van je onderzoek om te laten zien dat de middelen goed en binnen afspraak besteed zijn.

Download hier

Fieldlab begroting financiële middelen

Bij aanvragen van financiële middelen voor een (volgende) innovatiefase. Bijgevoegd bij je Fieldlab faseplan.

Download hier

Fieldlab verantwoording financiële middelen

Aan het einde van een innovatiefase om te laten zien dat de middelen goed en binnen afspraak besteed zijn.

Ga naar het tweede tablad van de begroting die je reeds hebt ingediend. Hier kan je de verantwoording achteraf in/aanvullen.

Wijzigingsverzoek

Wanneer er wijzigingen zijn tov je fieldlab faseplan binnen het totaal toegekende budget (het betreft hier dus schuiven van uitgaven tussen verschillende posten) van meer dan 20% van het totale toegekende bedrag of je een budgetoverschrijding wenst of er een andere substantiële wijziging is.

Download hier

Status update

Wanneer de innovatiefase 24 weken of langer duurt, heb je aangegeven tussentijds een statusupdate te delen voor een bepaalde datum. Gebruik hiervoor dit format en wees op tijd.

Download hier

Urenverantwoording te factureren uren

Indien je uren factureert (conform afspraak), graag deze urenverantwoording bijvoegen bij de factuur.

Download hier

Factuurgegevens voor facturen SPN

Geld toegekend gekregen en wil je hier gebruik van maken? Gebruik deze factuurgegevens.

Download hier

 

Heb je het format ingevuld? Mail het naar info@innovatiebieb.nl

 

Copyright 2024 Innovatiebieb Sitemap | Algemene voorwaarden | Pricacybeleid