Netwerkagenda Openbare Bibliotheken

Innovatie is een van de stelsteluitdagingen in de landelijke Netwerkagenda Openbare bibliotheken. Innovatie is erop gericht bibliotheken in staat te stellen zich permanent te vernieuwen, zodat ze waarde kunnen bieden aan burgers, kunnen inspireren en kennis kunnen delen. Zo kunnen ze inspelen op de veranderende maatschappelijke vraag van burgers en overheid.
We willen een klimaat en voedingsbodem creëren door een innovatienetwerk te ontwikkelen dat zorgt voor inspiratie, kennisdeling en het versneld opschalen van innovaties.


De onderwerpen voor innovatie op deze website komen voort uit de maatschappelijke opgaven en stelseluitdagingen uit de Netwerkagenda, uit de vraag en behoefte van de (eind) gebruiker, of vanuit nieuwe technologische mogelijkheden. De provinciale ondersteuningsinstellingen zijn de aanjagers van het innovatieproces.

Meer informatie over de Netwerkagenda is te vinden via deze link.

 

Copyright 2024 Innovatiebieb Sitemap | Algemene voorwaarden | Pricacybeleid