Landelijke Innovatiedag Bibliotheken 2024: "Leren van buiten".

donderdag 7 maart 2024

Op woensdag 29 mei 2024 komen zo’n 250 innovatoren uit de bibliotheeksector bijeen in de Prodentfabriek in Amersfoort om kennis te delen, geïnspireerd te raken en te leren van elkaar, maar ook vooral van anderen. De bibliotheek is niet de enige plek die bezig is met het vergroten van bereik, het werken in een netwerk of toenemende digitalisering. Wat kan de bibliotheeksector leren van het onderwijs, overheid of bedrijfsleven? Die vraag staat centraal tijdens de landelijke innovatiedag 2024: Leren van buiten.
 

De Landelijke Innovatiedag richt zich op innovatoren binnen de bibliotheeksector: adviseurs, programmamakers, marketeers en bestuurders; kortom iedereen die wil leren hoe we als sector kunnen innoveren en wat we daarin van anderen kunnen leren, is welkom op de Landelijke Innovatiedag Bibliotheken 2024! Zorg dat je erbij bent en bestel je tickets op tijd!

Nieuwe projectleider SPN kernteam Innovatie

woensdag 24 januari 2024
Vanaf 1 maart 2024 neemt Ivo Steenbergen de rol van Innovatieprojectleider op zich bij het landelijke SPN Innovatieteam. We juichen het toe dat Ivo zijn expertise en ervaring op het gebied van innovatie met ons deelt!
 
“Ik ontwikkel nieuwe producten, diensten en businessmodellen die klaar zijn voor een veranderende wereld. Ik doe dit door Design Thinking en Lean Startup principes toe te passen en gebruik te maken van nieuwe technologieën”, was de zin waarmee Ivo zich bij SPN voorstelde.

Hiervoor was Ivo werkzaam als Innovatiemanager Publieke Sector bij Deloitte, Senior Corporate Innovator bij Centraal Beheer en Director of Ideation bij oneUp Consultancy.
 
Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking!

Zoektocht naar nieuwe Landelijke Fieldlabs gestart

vrijdag 22 september 2023

De Stuurgroep Landelijke Fieldlabs heeft op basis van veel input uit het land vijf nieuwe strategische thema’s gekozen die belangrijk en impactvol zijn voor de toekomst van onze sector. Omdat het belangrijk is dat we gezamenlijk actie ondernemen op deze thema’s zullen de komende periode rondom (enkele) van deze thema’s nieuwe Landelijke Fieldlab geselecteerd of opgezet worden. Jouw input is hiervoor nodig!

Landelijke fieldlabs: hoe werkt dat eigenlijk?

maandag 7 augustus 2023

Wanneer regionale projecten geselecteerd worden als landelijk fieldlab, krijgen ze toegang tot financiële middelen en begeleiding. Hoe dat werkt, lees je hier.

Fieldlab project QR-codes #update

maandag 7 augustus 2023

Hoe kunnen we met QR-codes de digitale collectie van de Bibliotheek gemakkelijk voor iedereen toegankelijk maken? Met dat vraagstuk zijn we aan de slag in het QR-codeproject, onderdeel van het landelijke fieldlab fysiek-digitaal uit de Netwerkagenda. Bibliotheken zijn inmiddels in volle gang met hun pilots. In dit bericht laten we twee deelnemende bibliotheken aan het woord en praten we je weer bij. 

Twee landelijke fieldlabs geselecteerd!

dinsdag 18 juli 2023

De afgelopen weken hebben 12 regionale en lokale innovaties meegedaan in een selectieprocedure om een landelijk fieldlab te worden. Na een zorgvuldig selectieproces heeft de Stuurgroep Landelijke Fieldlabs twee initiatieven gekozen. Dit zijn de nieuwe landelijke fieldlabs; van harte gefeliciteerd!


Copyright 2024 Innovatiebieb Sitemap | Algemene voorwaarden | Pricacybeleid