Landelijke fieldlabs: hoe werkt dat eigenlijk?

maandag 7 augustus 2023

Wanneer regionale projecten geselecteerd worden als landelijk fieldlab, krijgen ze toegang tot financiële middelen en begeleiding. Hoe dat werkt, lees je hier.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van voorheen

 • Middelen worden toegekend per fase van het innovatieproces. Voorheen gebeurde dit voor het gehele project ineens. 

 • Na elke uitgevoerde fase zijn er opties:

  • stoppen (omdat het idee geen goed idee bleek)

  • dezelfde fase nogmaals uitvoeren (het is geen lineair proces)

  • doorgaan naar de volgende fase.

 • De stuurgroep landelijke fieldlabs besluit steeds of er middelen voor een nieuwe fase worden toegekend. 
 • De begeleiding is toegespitst op het valideren van het idee volgens het innovatieproces. Het is waarschijnlijk dat het idee/de innovatie gaandeweg verandert op basis van wat er wordt geleerd. 

 • Naast coaching van een POI-expert, kunnen de teams vanaf nu ook gebruikmaken van een tweedaagse training om vaardig te worden in de fase van het innovatieproces. 

 • Er zijn per fase maximale bedragen vastgesteld die kunnen worden toegekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de stuurgroep hiervan afwijken. Is er meer geld nodig? Dan helpen we je in de zoektocht naar andere financieringsbronnen. 

 

 

Beschikbare middelen per fase

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

 • Bovenstaande richtlijnen zijn nieuw en we gaan ermee experimenteren. Mocht blijken dat deze in de meeste situaties niet afdoende zijn, kunnen deze geëvalueerd en aangepast worden. Feedback is welkom.
 • De beschikbare financiële middelen en begeleiding (training en coaching) dienen als maxima (richtlijn). Wat daadwerkelijk nodig is, wordt afgestemd met de projectleider.
 • Een innovatie kan in elke fase van het innovatieproces als landelijk fieldlab starten.
 • In welke fase een fieldlab start, is afhankelijk van het werk wat al lokaal gedaan is en wordt in samenwerking met het kernteam innovatie bepaald. 

 • Een innovatie wordt in minimaal één en maximaal alle fase(n) van het innovatieproces ondersteund met de faciliteiten van een landelijk fieldlab. 

 • De faciliteiten die het landelijk fieldlab biedt, worden per fase beoordeeld en toegekend. Bovenstaand overzicht betreft maxima.

 • Na het afronden van een fase beoordeelt de stuurgroep landelijk fieldlabs (op advies van het kernteam innovatie) of een innovatie doorgaat als landelijk fieldlab. Hieruit kunnen de volgende beslissingen komen:

 • De innovatie gaat door naar de volgende fase van het innovatieproces

 • de innovatie voert de afgelopen fase van het innovatieproces nogmaals uit (dit is niet slecht of uitzonderlijk).

 • De innovatie stopt als Landelijk Fieldlab (en kan eventueel op een andere manier doorgaan).

 • Was je al een Landelijk Fieldlab voor deze nieuwe methode werd ingevoerd en heb je nogmaals financiering nodig om je innovatie verder te brengen? Je kan conform deze nieuwe methode middelen voor een volgende innovatiefase aanvragen.

 

Hoe werkt het praktisch

 • Nadat een innovatie is geselecteerd als fieldlab, vraagt de projectleider financiering aan voor een bepaalde innovatiefase met het indienen van een fieldlab faseplan (incl. begroting van deze fase). Er wordt bij het invullen hulp geboden door de experts uit het kernteam innovatie. 

 • De stuurgroep landelijke fieldlabs besluit onder andere op basis van het advies van het kernteam welke (financiële) middelen worden toegekend. Indien gewenst is er voor de beoordeling een gesprek met de beoordelingscommissie over het fieldlab faseplan. 

 • Het team gaat aan de slag met de innovatiefase op basis van het fieldlab faseplan dat is goedgekeurd. Dit biedt:

  • begeleiding voor het team door een innovatie-expert van een POI en wordt geholpen met innovatievaardigheden en een waardevol netwerk;

  • een tweedaagse training voor het team, waarin zij alle stappen van de innovatiefase goed leren uitvoeren en meteen concrete stappen maken met hun innovatie;

  • de mogelijkheid om kosten die gemaakt worden (zowel uren als kosten voor externe zaken) te declareren.

 • Na afloop van de innovatiefase (na acht weken of een veelvoud daarvan) dient de projectleider een verantwoording van het fieldlab faseplan in. Als de projectleider nog een fase een landelijk fieldlab wil zijn en gebruik wil maken van de daarbij behorende middelen, dient hij/zij tegelijkertijd een nieuw fieldlab faseplan in voor de volgende of nogmaals dezelfde fase. 

 • De stuurgroep landelijke fieldlabs beoordeeld of de middelen verantwoord en conform plan zijn ingezet en eventueel of er nog een nieuwe fase gefinancierd wordt, onder andere op advies van het kernteam innovatie. 

  Vragen, feedback of opmerkingen? Mail naar info@innovatiebieb.nl

Copyright 2024 Innovatiebieb Sitemap | Algemene voorwaarden | Pricacybeleid