Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Hoogezand
Hoogezand

Anneke Tiddens
M 0631693552
E a.tiddens@biblionetgroningen.nl

Doelgroepen
 • bibliotheekmedewerkers
 • Kinderen 10 - 12 jaar
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • ouders / verzorgers
 • Vanaf 18 jaar (18+)

Programmalijnen
 • Jeugd & onderwijs
 • Participatie & zelfredzaamheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • gratis
 • begeleiding gratis

Bouw Mee

Leerlingen uit groep 7 denken samen met wijkbewoners na over een nieuwe schoolomgeving. Aan de hand van een lesbrief gaan ze op onderzoek uit. In een canvas leggen ze hun visie vast. Aan de hand van het canvas bouwen leerlingen en wijkbewoners hun nieuwe school/leefomgeving.


Doel innovatieproject

Burgerschap, participatie, eigenaarschap, taalonderwijs, 21e eeuwse vaardigheden, educatieve en sociaalmaatschappelijke functie van de bibliotheek verenigen, de bibliotheek als relevante partner in de lokale omgeving.


Startjaar innovatie
 • 2018

Toelichting innovatiefase

Bouwen in Minecraft staat gepland voor februari 2019 en de eindpresentatie in maart 2019.


Aanpak project

In de oriënterende fase is er contact gezocht met gemeente, scholen en kunstencentrum. Er heeft werving van de scholen en wijkbewoners plaatsgevonden.
Verder zijn er minecraftkaarten en server van Geofort van de deelnemende kindcentra ontwikkeld, net als lesbrieven en canvas.


Samenwerkingspartners overig

Gemeente
Kunstencentrum
Onderwijs


Resultaat

Ontwikkeling van:
- Lesbrieven
- Canvas
- Film
- Flyer
-3D prints


Tips en tricks

Op tijd beginnenEvaluatieverslag
Evaluatie_BouwMee.docx


Toelichting overnamemogelijkheid

De lesbrief flyer, canvas en film kunnen gedeeld worden.
De kaarten zijn betaald via Geofort.
Begeleiding van de Minecraft activiteiten is betaald.