Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Gouda, Stadsbibliotheek
Gouda

Rik Winsemius
T 0631688761
E r.winsemius@gouda.org

Doelgroepen
 • 4 jaar
 • 5 jaar
 • 6 jaar
 • 7 jaar
 • 8 jaar
 • 9 jaar
 • 10 jaar
 • 11 jaar
 • 12 jaar
 • 13 jaar
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs

Kernfunctie
 • Leren

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast op meerdere locaties

Thema

Persoonlijke ontwikkeling
 • technologie en makers

Verandering en verbreding
 • digitale bibliotheek / digitalisering

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • begeleiding betaald
 • gratis

Leerlijn talen van de toekomst

Door middel van een combinatie van lego, robotica en programmeren nemen we kinderen tussen de 7 en 16 mee op een vernieuwende wijze mee in de talen van de toekomst: programmeren en robotica.


Doel innovatieproject

Het programma is bedoeld om alle kinderen van 4 tot 12 jaar in aanraking te brengen met programmeren en robotica. De kinderen krijgen vervolgens de mogelijkheid te geven om zelf de materialen en het programmeren verder in hun eigen tempo en door middel van spelenderwijs leren verder te ontwikkelen. Er is telkens één standaardles. Daarna is er een op maat gemaakt programma. Op deze manier zijn robotica en programmeren niet een eenmalige ervaring of experience, maar een integraal onderdeel van het leren.


Startjaar innovatie
 • 2017

Toelichting innovatiefase

De Bibliotheek Gouda biedt de leerlijn robotoica en programmeren aan alle kinderen van 4 tot 12 jaar . Dit jaar bereiken we 25% van de kinderen, volgend jaar 50% en het jaar daarop 90%. Daarnaast zijn er elke week robotwerkplaatsen voor geïnteresseerde kinderen. Die zijn standaard uitverkocht.

De methodiekbeschrijving, vaste leskaarten en de breed verkrijgbare materialen, zorgen ervoor dat het concept gemakkelijk uit te rollen over heel Nederland.

Het programma combineert robotica en programmeren (toekomst), taal- en rekenstimulering (heden) bibliotheek en traditionele uitleenfunctie bibliotheek (van oudsher), waardoor goed zichtbaar wordt welke toegevoegde waarde bibliotheek in deze komende 21e eeuw heeft.

Het programma garandeert op eenvoudige wijze de plek van de biblio-theek als het lokale kenniscentrum rondom de talen van de toekomst: programmeren en robotica. Het zorgt tevens voor een versteviging van de banden tussen basischolen & bibliotheek.


Aanpak project

Opbouw & doel van het programma

1. Doelgroep 4 t/m 6 jarigen: Bluebots
Aan de hand van prentenboeken laten we de kleuters digitale robotjes in de vorm van bijtjes (bluebots) zo programmeren dat ze bepaalde parcoursen afleggen.

2. Doel groep 6 t/m 8-jarigen: Lego Wedo
Aan de hand van Lego Wedo leren we de 6 tot 8 jarigen zelf een robot bouwen van lego. Deze kunnen ze vervolgens besturen met de ipad, waarop een ietwat aangepaste versie van scratch te vinden is. In deze workshop leren de kinderen spelenderwijs zelf een combinatie van fysieke constructie en programmeren te bedienen.

3. Doelgroep 8 t/m 12- jarigen: Lego Mindstorms
Voor de kinderen vanaf 8 jaar hebben we een lespakket aan de hand van Lego Mindstorms. Voor deze kinderen staat het programmeren centraal. Het opbouwen van de basisrobots is reeds gebeurd door bibliotheekmedewerkers. Het gaat hier om computational thinking, problemen oplossen en het opbouwen van ICT-basisvaardigheden. Aan het einde van de les kunnen de kinderen zelf de robot programmeren tot robotstofzuiger.

4. Verdiepingsessies Voor Wedo en Mindstorms: de robotwerkplaatsen
Tijdens de lessen in de bibliotheek, op de scholen en de bso's, leggen we uit wat de basis is hoe de robot werkt en hoe je deze programmeert. Dit vormt echter alleen het begin van leerproces. De rest van het leerproces geven we spelenderwijs vorm in onze robotwerkplaatsen. Hier is plek voor 8 kinderen die zelf verder aan de slag mogen met Lego Wedo en Mindstorms.


Samenwerkingspartners
Naam organisatie Soort organisatie Plaats
Brede School Gouda Samenwerkingsverband alle Goudse scholen in PO & VO Gouda
Probiblio POI Bibliotheken Noord & Zuid-Holland Hoofddorp

Samenwerkingspartners overig

Net zoals is afgesproken in subsidievoorwaarden proberen wij zoveel mogelijk bibliotheken te interesseren in een uitrol van dit programma. Dit heeft reeds geleid tot interesse en afspraken met de Bibliotheken van Maassluis en Amstelveen.


Resultaat

We bereiken de komende jaren 90% van de kinderen in Gouda van 4 t/m 12 met deze lijn en hebben ruimte voor alle geïnteresseerde kinderen die een verdere verdieping willen.Hiermee staat de bibliotheek centraal in de lokale gemeenschap in het bevorderen van robotica & legoeducatie.
Toelichting overnamemogelijkheid

De lesbrieven en het concept zijn voor iedere bieb gratis te gebruiken. In Noord en Zuid-Holland kunnen bibliotheken gebruik maken van het materiaal van Probiblio. Voor het inwerken van bibliotheekmedewerkers (dat neemt over het algemeen 2 tot 3 workshops in beslag) vragen we een vergoeding die onze reiskosten en loonkosten dekt.Film (link)
youtube