Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Biblionet Drenthe basisbibliotheek
Assen

Gerard Meijer
T 0880128056
M 06 13 26 22 79
E g.meijer@biblionetdrenthe.nl

Doelgroepen
  • Kinderen 7 - 9 jaar
  • Kinderen 10 - 12 jaar
  • leerkrachten primair onderwijs
  • leerlingen bovenbouw primair onderwijs

Programmalijnen
  • Jeugd & onderwijs

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast op meerdere locaties

Evaluatievorm
  • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
  • begeleiding gratis
  • materialen gratis

Diploma Veilig Internet

Het Diploma Veilig Internet is een bestaand online pakket dat al jaren door vele tienduizenden leerlingen in het Primair Onderwijs wordt gebruikt. Het pakket is door de KB voor de bibliotheeksector ingekocht en wordt geheel geactualiseerd zodat het aansluit bij de nieuwe inzichten rond 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid. Het pakket is goed inzetbaar door bibliotheken in hun dienstverlening aan het basisonderwijs en kan de basis vormen voor een aanbod Informatievaardigheden en Mediawijsheid. Het vernieuwde DVI komt aanvang schooljaar 2018/2019 beschikbaar.


Doel innovatieproject

Het doel is een actueel product te ontwikkelen, waarmee kinderen van 9-12 jaar worden gestimuleerd kritisch, bewust en actief hun mediavaardigheden te vergroten om nu en in de toekomst actief deel te kunnen nemen aan gemedialiseerde samenleving. Daarmee verkrijgen de bibliotheken een product waarmee zij hun ondersteunende rol op het gebied van informatievaardigheden en mediawijsheid (als onderdelen van “Digitale geletterdheid”, naast knoppenkunde en computational thinking) richting het basisonderwijs verder kunnen uitwerken.


Startjaar innovatie
  • 2017

Toelichting innovatiefase

Kennisnet is eigenaar van het product maar door een interne koerswijziging dragen zij het product over aan de Koninklijke Bibliotheek. SPN heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de exploitatie en doorontwikkeling van het Diploma Veilig Internet. Binnen het project zorgt SPN o.a. voor de doorontwikkeling, technisch en functioneel beheer, onderhoud en marketing en communicatie. Het project wordt uitgevoerd in de periode maart 2017 tot en met december 2018 door Biblionet Drenthe als penvoerder voor SPN.


Aanpak project

Doel van het project is niet om zelf een geheel nieuw pakket te ontwikkelen, maar in eerste instantie om op basis van eigen ervaring, navraag bij het onderwijs en bibliotheken en onderzoek bij potentiële leveranciers, eisen en wensen en specificaties op te stellen voor het nieuwe Diploma Veilig Internet.


Samenwerkingspartners overig

Verder uitrollen van het project gebeurd in samenwerking tussen SPN, KB, basisbibliotheken en primair onderwijs.
Een groter bereik kan worden gerealiseerd door DVI in te zetten via diverse kanalen: via de contactpersonen van de Bibliotheek op school wordt het rechtstreeks onder de aandacht gebracht op de scholen, maar ook via www.jeugdbibliotheek.nl wordt DVI aangeboden.


Resultaat

Het project levert de volgende resultaten op:
1. Het product DVI is overgedragen door Kennisnet aan KB voor aanvang van het schooljaar 2017-2018.
2. Het beheer en onderhoud op het bestaande product DVI is opnieuw georganiseerd voor aanvang van het schooljaar 2017-2018.
3. De helpdesk voor gebruikers (scholen, leerkrachten) is georganiseerd voor aanvang van het schooljaar 2017-2018.
4. Een nieuwe versie van DVI op basis van op te stellen specificaties is gerealiseerd voor aanvang van het schooljaar 2018-2019.
5. Een plan van aanpak voor de continuïteit, doorontwikkeling en benodigde financiën van het DVI op langere termijn en aanvullend daarop: de integratie in de digitale jeugdbibliotheek is opgesteld voor eind 2018.Evaluatie toelichting

Het pakket wordt i.s.m. basisbibliotheken, primair onderwijs en gebruikers doorontwikkeld.