Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Fers
Leeuwarden

Jeroen de Boer
E j.deboer@bfrl.nl

Doelgroepen
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • Vanaf 50 jaar (50+)
 • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Kunst en cultuur

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Thema

Persoonlijke ontwikkeling
 • een leven lang leren
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)
 • technologie en makers

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Creatief ondernemerschap in Stadslab Franeker

Franeker is een stad in het noordwesten van Friesland met 12.760 inwoners. Franeker staat, net als de provincie Friesland, de komende jaren voor verschillende maatschappelijke uitdagingen: een terugloop van het aantal voorzieningen en een toename van het aantal leegstaande (winkel)panden in de stad. De aanwezigheid van winkels en andere sociale voorzieningen verhoogt de leefbaarheid van een plaats voor de eigen bewoners, maar draagt ook zeker bij aan de aantrekkingskracht voor toeristen.

Vanuit deze gedachte biedt de oprichting van een stadslab een oplossing voor de (toekomstige) maatschappelijke vraagstukken in de stad Franeker. Bibliotheekservice Fryslân (BSF) en SpareSpace hebben ervaring met het begeleiden van (creatieve) ondernemers bij het starten van een eigen bedrijf en het openen van een eigen winkel in een van de Friese steden.

BSF doet dit in het bijzonder vanuit het mobiele FabLab FryskLab. Het is daarnaast voor de lokale openbare bibliotheek Franeker belangrijk zich te manifesteren als een partner met lokale meerwaarde, vooral op de terreinen van taal- en digitale vaardigheden. Hiervoor is onder meer de ambitie geformuleerd een zogenaamd Digitaalhuis+ te realiseren.


Doel innovatieproject

Franeker is een stad in het noordwesten van Friesland met 12.760 inwoners. Franeker staat, net als de provincie Friesland, de komende jaren voor verschillende maatschappelijke uitdagingen: een terugloop van het aantal voorzieningen en een toename van het aantal leegstaande (winkel)panden in de stad. De aanwezigheid van winkels en andere sociale voorzieningen verhoogt de leefbaarheid van een plaats voor de eigen bewoners, maar draagt ook zeker bij aan de aantrekkingskracht voor toeristen.

Vanuit deze gedachte biedt de oprichting van een stadslab een oplossing voor de (toekomstige) maatschappelijke vraagstukken in de stad Franeker. Bibliotheekservice Fryslân (BSF) en SpareSpace hebben ervaring met het begeleiden van (creatieve) ondernemers bij het starten van een eigen bedrijf en het openen van een eigen winkel in een van de Friese steden.

BSF doet dit in het bijzonder vanuit het mobiele FabLab FryskLab. Het is daarnaast voor de lokale openbare bibliotheek Franeker belangrijk zich te manifesteren als een partner met lokale meerwaarde, vooral op de terreinen van taal- en digitale vaardigheden. Hiervoor is onder meer de ambitie geformuleerd een zogenaamd Digitaalhuis+ te realiseren.


Startjaar innovatie
 • 2018