Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Biblionet Drenthe basisbibliotheek
Assen

Bibliotheek Hoogeveen
T 0528 268131
E secr@bibliotheekhoogeveen.nl

Doelgroepen
 • Vanaf 65 jaar (65+)
 • Vanaf 50 jaar (50+)
 • leerkrachten primair onderwijs
 • docenten voortgezet onderwijs
 • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Ontmoeting en debat
 • Kunst en cultuur

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Participatie en zelfredzaamheid
 • maatschappelijke deelname

Persoonlijke ontwikkeling
 • een leven lang leren
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)

Verandering en verbreding
 • bibliotheek 3.0
 • optimalisatie en transformatie

Flankerende prioriteiten
 • ontwikkeling vakdeskundigheid

Evaluatievorm
 • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Het Verhaal van Drenthe

Het project het Verhaal legt verbinding tussen het lokale erfgoed met verhalen, lezen, leren, informeren en participeren, en leidt naar een dynamische ontmoetingsplek in de bibliotheek.


Doel innovatieproject

De bibliotheek verbindt zich met inwoners, erfgoedexperts en organisaties in de lokale gemeenschap en maakt het lokale cultuurhistorische verhaal zichtbaar als onderdeel van het Verhaal van Drenthe. De bibliotheek wordt een actieve ontmoetingsplek waar inwoners en bibliotheekmedewerkers gezamenlijk werken aan verhalen over heden en verleden van hun gemeente, stad of dorp.
De bibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling van actieve burgers die betrokken zijn bij hun leefomgeving vanuit een cultuurhistorisch besef.

Het creëren van betekenis rond verhalen doen we niet alleen, maar samen met burgers en lokale organisaties. De bibliotheek is een plek om contact te maken, je passie over je woonplaats te delen en je verder te ontwikkelen. We nodigen uit om verhalen te halen, te brengen, te creëren en samen activiteiten te volgen. Niet alleen in de bibliotheek, maar ook in de wijken, dorpen en steden.


Startjaar innovatie
 • 2017

Toelichting innovatiefase

De projectperiode is gestart in Hoogeveen en Beilen met het themaproject de Verhalentafel rondom Het verhaal van Hoogeveen en Het Verhaal van Beilen.
Het project heeft een looptijd van 2 jaar. Tot medio 2018 is de pilot nodig om de structuur neer te zetten, het mediaontwerp te ontwikkelen en het handboek te schrijven.
Vanaf april 2018 is het mogelijk het mediaontwerp te testen met de invoer van beeld en tekst. In september 2018 lanceren we het project Het Verhaal van Hoogeveen en Het verhaal van Beilen met het handboek voor de andere Drentse gemeenten tijdens een bijeenkomst.
Parallel aan de ontwerpfase en de realisatie van het mediaontwerp worden gemeenten en bibliotheken tussentijds geïnformeerd over het project.


Aanpak project

Inwoners worden actief uitgenodigd om met het thema aan de slag te gaan. Door op zoek te gaan naar de bronnen over het thema ontstaat er een nieuw en samenhangend verhaal met persoonlijke ervaringen en inzichten. Het is een cyclisch proces van participeren, inspireren, en creëren.
Als zij die persoonlijke verhalen vervolgens delen met anderen, kunnen er breder gedragen inzichten ontstaan. Nieuwe betekenissen die aan het Verhaal van de lokale gemeenschap worden toegevoegd om zo weer anderen van kennis naar inzicht te brengen.

In het concept is bij elk nieuw thema een kartrekker: een oud-schooldirecteur, een winkelier, een fabrieksdirecteur, wethouder, kunstenaar. Deze is verbonden met het thema en is een herkenbaar gezicht binnen de gemeenschap. Hij en zijn netwerk krijgen hulp van medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek en de erfgoedorganisaties of erfgoeddeskundigen.

Het is essentieel dat er een digitale plek gecreëerd wordt waarin alle verschillende bijdragen worden bewaard en opvraagbaar blijven. Het gaat hierbij om foto’s, films, teksten, geografische informatie etc.


Samenwerkingspartners overig

In het project werken we samen met partners en organisaties die ook belang hebben bij het realiseren van het doel:
- Bibliotheken
- Erfgoedorganisaties en erfgoedspecialisten
- Welzijnsinstellingen
- Studio Louter
- Drents Archief
- Drents Museum
- Provincie Drenthe
- Gemeenten
- Onderwijs


Resultaat

De pilot in Hoogeveen is afgerond en 14 januari 2019 afgesloten met de lancering van de nieuwe website Verhalenwerf. De pilot in Beilen loopt nog. Samen met de Oudheidskamer en de historische vereniging wordt gewerkt aan een thematische opzet. Hoogeveen is bezig met het technisch klaarmaken van de bestaande website zodat Beilen hierop kan aanhaken.Evaluatie toelichting

In de projectfase besteedt de projectleiding en projectondersteuning voortdurend aandacht aan het vastleggen van werkwijze en opbrengsten in het handboek.
In het handboek staat de onderbouwing van het project, evaluatie van praktijkervaringen, monitoring en effectonderzoek. (6) Onderdelen zijn o.a. organisatie, competenties, planning, bouwen aan een netwerk, werving, uitvoering activiteiten, financiën enzovoort.