Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Biblionet Drenthe basisbibliotheek
Assen

Bibliotheek Hoogeveen
T 0528 268131
E secr@bibliotheekhoogeveen.nl

Doelgroepen
 • Vanaf 50 jaar (50+)
 • Vanaf 65 jaar (65+)
 • bibliotheekmedewerkers
 • docenten voortgezet onderwijs
 • leerkrachten primair onderwijs

Kernfunctie
 • Kunst en cultuur
 • Ontmoeting en debat
 • Leren
 • Informeren

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Participatie en zelfredzaamheid
 • maatschappelijke deelname

Persoonlijke ontwikkeling
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)
 • een leven lang leren

Verandering en verbreding
 • optimalisatie en transformatie
 • bibliotheek 3.0

Flankerende prioriteiten
 • ontwikkeling vakdeskundigheid

Evaluatievorm
 • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Het Verhaal van, voor en door Drenten

Het project het Verhaal legt verbinding tussen het lokale erfgoed met verhalen, lezen, leren, informeren en participeren, en leidt naar een dynamische ontmoetingsplek in de bibliotheek.


Doel innovatieproject

De bibliotheek verbindt zich met inwoners, erfgoedexperts en organisaties in de lokale gemeenschap en maakt het lokale cultuurhistorische verhaal zichtbaar als onderdeel van het Verhaal van Drenthe. De bibliotheek wordt een actieve ontmoetingsplek waar inwoners en bibliotheekmedewerkers gezamenlijk werken aan verhalen over heden en verleden van hun gemeente, stad of dorp.
De bibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling van actieve burgers die betrokken zijn bij hun leefomgeving vanuit een cultuurhistorisch besef.

Het creëren van betekenis rond verhalen doen we niet alleen, maar samen met burgers en lokale organisaties. De bibliotheek is een plek om contact te maken, je passie over je woonplaats te delen en je verder te ontwikkelen. We nodigen uit om verhalen te halen, te brengen, te creëren en samen activiteiten te volgen. Niet alleen in de bibliotheek, maar ook in de wijken, dorpen en steden.


Startjaar innovatie
 • 2017

Toelichting innovatiefase

De projectperiode is gestart in Hoogeveen en Beilen met het themaproject de Verhalentafel rondom Het verhaal van Hoogeveen en Het Verhaal van Beilen.
Het project heeft een looptijd van 2 jaar. Tot medio 2018 is de pilot nodig om de structuur neer te zetten, het mediaontwerp te ontwikkelen en het handboek te schrijven.
Vanaf april 2018 is het mogelijk het mediaontwerp te testen met de invoer van beeld en tekst. In september 2018 lanceren we het project Het Verhaal van Hoogeveen en Het verhaal van Beilen met het handboek voor de andere Drentse gemeenten tijdens een bijeenkomst.
Parallel aan de ontwerpfase en de realisatie van het mediaontwerp worden gemeenten en bibliotheken tussentijds geïnformeerd over het project.


Aanpak project

Inwoners worden actief uitgenodigd om met het thema aan de slag te gaan. Door op zoek te gaan naar de bronnen over het thema ontstaat er een nieuw en samenhangend verhaal met persoonlijke ervaringen en inzichten. Het is een cyclisch proces van participeren, inspireren, en creëren.
Als zij die persoonlijke verhalen vervolgens delen met anderen, kunnen er breder gedragen inzichten ontstaan. Nieuwe betekenissen die aan het Verhaal van de lokale gemeenschap worden toegevoegd om zo weer anderen van kennis naar inzicht te brengen.

In het concept is bij elk nieuw thema een kartrekker: een oud-schooldirecteur, een winkelier, een fabrieksdirecteur, wethouder, kunstenaar. Deze is verbonden met het thema en is een herkenbaar gezicht binnen de gemeenschap. Hij en zijn netwerk krijgen hulp van medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek en de erfgoedorganisaties of erfgoeddeskundigen.

Het is essentieel dat er een digitale plek gecreëerd wordt waarin alle verschillende bijdragen worden bewaard en opvraagbaar blijven. Het gaat hierbij om foto’s, films, teksten, geografische informatie etc.


Samenwerkingspartners overig

In het project werken we samen met partners en organisaties die ook belang hebben bij het realiseren van het doel:
- Bibliotheken
- Erfgoedorganisaties en erfgoedspecialisten
- Welzijnsinstellingen
- Studio Louter
- Drents Archief
- Drents Museum
- Provincie Drenthe
- Gemeenten
- Onderwijs


Resultaat

Het project levert de volgende resultaten op:
• Een handboek voor bibliotheekmedewerkers waarin het Verhaal in bouwstenen/ formats is uitgewerkt: organisatie, competenties, planning , netwerken, werving, uitvoering activiteiten, financiën (september 2018)
• Een best-practices van Bibliotheek Hoogeveen en Bibliotheek Beilen (Gemeente Midden-Drenthe). In Hoogeveen en in Beilen is een themaproject met Verhalentafel rondom Het verhaal van Hoogeveen en Het Verhaal van Beilen in de projectperiode gestart, waarin het lokale erfgoed is verbonden met verhalen en digitale vaardigheden.
• Een webbased mediaontwerp met database en software voor werkplaatselementen, herhaalbaar voor de bibliotheken in Drenthe om de lokale verhalen te bewaren in tekst en beeld.
• Een presentatie voor belanghebbenden (bibliotheken, (erfgoed)organisaties en gemeente) over de resultaten van het project (september 2018)
• Bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, houding en gedrag van bibliotheekmedewerkers in het sociale en culturele domein middels het handboek en presentatie.
• Kennis: projectmatig en coachend werken met burgers, digitale vaardigheden, inzicht in lokale netwerken.
• Houding: activiteiten worden door en voor de burgers uitgevoerd. Het project is daardoor van de lokale burgers in samenwerking met de bibliotheekmedewerkers.
• Het netwerk van de bibliotheken in Drenthe is uitgebreid met erfgoed- en welzijnspartners op provinciaal en lokaal niveau.
• De verzamelde lokale verhalen in tekst en beeld dragen bij aan het Verhaal van Drenthe en het Geheugen van Drenthe.
• Publiciteit via eigen en nieuwe kanalen van de samenwerkingspartners
• 12 gemeenten in Drenthe zijn op de hoogte van de mogelijkheden van het project.
• Er zijn structurele afspraken (strategische allianties) gemaakt met provinciale en lokale (erfgoed) partners.Evaluatie toelichting

In de projectfase besteedt de projectleiding en projectondersteuning voortdurend aandacht aan het vastleggen van werkwijze en opbrengsten in het handboek.
In het handboek staat de onderbouwing van het project, evaluatie van praktijkervaringen, monitoring en effectonderzoek. (6) Onderdelen zijn o.a. organisatie, competenties, planning, bouwen aan een netwerk, werving, uitvoering activiteiten, financiën enzovoort.