Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Alphen Centrum
Alphen aan den Rijn

Dave Damen
T 0172 475771
E d.damen@bibliotheekrijnenvenen.nl

Doelgroepen
 • Kinderen 10 - 12 jaar
 • Kinderen 4 - 6 jaar
 • Kinderen 7 - 9 jaar
 • Kinderen 16-18 jaar
 • Kinderen 13-15 jaar
 • docenten voortgezet onderwijs
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • leerkrachten primair onderwijs
 • bibliotheekmedewerkers
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs
 • ouders / verzorgers

Programmalijnen
 • Jeugd & onderwijs
 • Persoonlijke ontwikkeling

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast op meerdere locaties

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • gratis
 • begeleiding betaald

Books, Bricks & Bytes

Dé manier om bibliotheek en onderwijs futureproof te maken. Om te beginnen wordt aangesloten bij het concept van de 21st Century Skills. Hierdoor krijgen leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid om toekomstbestendige vaardigheden te ontwikkelen.
Bovendien legt Books, Bricks & Bytes een duidelijke relatie met de collectie, die zo op een eigentijdse en aansprekende manier wordt gepresenteerd.

Books, Bricks & Bytes versterkt de positie van de bibliotheek als Huis van de Mediawijsheid. Het geheel van competenties uit het model van Mediawijzer komt terug in de programmering.


Doel innovatieproject

Kinderen van nu groeien op in de 21e eeuw. In het onderwijs is steeds meer een transformatie gaande van kennisoverdracht naar kennisconstructie. Niet de leerkracht vertelt wat de kinderen moeten
leren en weten, maar kinderen ervaren en ontdekken zelf hoe de wereld in elkaar zit.
Dat vergt andere vaardigheden van een leerkracht én van het kind. Vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, communiceren,
creativiteit, probleemoplossend denken, kritisch denken, ICT-geletterdheid, ondernemerschap en kennisconstructie.
Leerkrachten willen graag zelf ervaren hoe 21st Century Skills in de praktijk werken. Books, Bricks & Bytes sluit hier naadloos op aan en geeft de Bibliotheek een voortrekkersrol.


Startjaar innovatie
 • 2016
Film (link)
eLAB