Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Biblionet Groningen Basisbibliotheek
GRONINGEN

Jacqueline Roelofs
E info@biblionetgroningen.nl

Doelgroepen

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Lezen
 • Ontmoeting en debat
 • Kunst en cultuur

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast op meerdere locaties

Thema

Verandering en verbreding
 • bibliotheek 3.0

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • begeleiding betaald
 • materialen betaald

Bibliotheek 3.0

De fysieke bibliotheek was primair ingericht rondom de leenfunctie. Acht jaar geleden, toen de uitleningen steeds meer terugliepen, introduceerde Biblionet Groningen het zogenoemde retailconcept. Hiermee kreeg de traditionele uitleenbibliotheek een impuls en sloot deze meer aan bij de moderne consument.
Anno 2018 vervult de bibliotheek een bredere maatschappelijke functie en kijken we verder dan alleen de leenfunctie. Het uitlenen blijft voorlopig bestaan, maar is een te beperkte kijk op de bibliotheek van nu.

De fysieke bibliotheek wordt herzien en verbreed en moet aansluiten bij actuele thema’s als persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en sociaal domein.

Vanuit de vijf wettelijke kernfuncties en de visie van Biblionet Groningen zijn we in de provincie Groningen bezig om de vestigingen om te vormen naar een hernieuwd concept: Bibliotheek 3.0. (Landelijke) pilots hiervoor zijn ingericht in Appingedam en Veendam, als onderdeel van de innovatieagenda van SPN, waarin we samen met Rijnbrink trekker en moderator zijn van de community Bibliotheek 3.0.

Het basisconcept voor Bibliotheek 3.0 is ontwikkeld door SVT Branding & Design group, en is toepasbaar voor alle bibliotheken in Nederland. Globaal komt het neer op vijf nieuwe clusters, die terug te vinden zijn in de fysieke bibliotheek. Per bibliotheek kan de omvang van deze clusters verschillen. Het gaat om:
• Media en innovatie
• Taal en studie
• Kunst en Cultuur
• Leven en genieten
• Kidszone

De centrale plek is de ‘stamtafel’, het hart van ontmoeting en verbinding.


Doel innovatieproject

Het doel van het innovatieproject is dat de maatschappelijke en educatieve functie van de bibliotheek zichtbaar wordt in de inrichting en opzet van de fysieke bibliotheek, zodat er letterlijk ruimte ontstaat om deze functies, samen met partners, te vervullen.


Startjaar innovatie
 • 2017

Toelichting innovatiefase

Juli 2017 (pilot 1 Appingedam), september 2017 (pilot 2 Veendam)


Samenwerkingspartners overig

Rijnbrink
Gemeente Appingedam
Gemeente Veendam
SVT Branding & Design Group
ODV InterieurarchitectenEvaluatie toelichting

Evaluatie in 2018