Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
De Bibliotheek Noord Fryslan
Dokkum

Paulien Schreuder
T 0610006525
E p.schreuder@bnfrl.nl

Doelgroepen
  • Vanaf 18 jaar (18+)
  • laaggeletterden

Programmalijnen
  • Participatie & zelfredzaamheid
  • Persoonlijke ontwikkeling

Innovatiefase
  • pilot / experiment

Evaluatievorm
  • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
  • gratis

Game Basisvaardigheden

Serious gaming is een manier waarop mensen intrinsiek gemotiveerd kunnen worden om actie te ondernemen. De game die BNF wil gaan ontwikkelen met ROC Friesland College zal gebruikt worden in de toeleiding van deelnemers naar het Taalhuis. Samen met de taalcoördinatoren en de doelgroep zal een vooronderzoek uitgevoerd gaan worden naar de mogelijkheden van een serious game. Begin 2018 was het prototype beschikbaar. Het prototype sluit aan bij de doelgroep en wordt vanaf najaar doorontwikkeld. Samen met de partners in het Digi-Taalhuis wordt gekeken naar de manier waarop de game ingezet kan worden bij de toeleiding naar het Digi-Taalhuis. Wordt vervolgd!


Doel innovatieproject

De toeleiding van de gemotiveerde laaggeletterden naar het Digi-Taalhuis vergroten.


Startjaar innovatie
  • 2017

Toelichting innovatiefase

Onderzoeksfase


Aanpak project

Samen met de ketenpartners in het Digi-Taalhuis wordt onderzocht of het mogelijk is een game te ontwikkelen die laaggeletterden kan motiveren het Digi-Taalhuis te bezoeken.
Taalcoördinatoren zullen met de doelgroep onderzoeken hoe een serious game ontwikkeld moet worden en hoe deze motiverend werkt. Hiertoe wordt gezamenlijk een behoefte analyse gemaakt.


Samenwerkingspartners overig

Samenwerkingsplatform: Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven, Grendel Games Leeuwarden en de bibliotheek


Resultaat

Prototype op basis waarvan verder ontwikkeld wordt.Evaluatie toelichting

Het resultaat is het prototype van een game waarmee de overige financiën voor het realiseren van het game moet binnen halen. Gezamenlijk werken we aan goed promotie materiaal.Toelichting overnamemogelijkheid

Zodra de game is ontwikkeld kan deze door iedere organisatie die er belang bij heeft ingezet worden.