Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
BiSC
Bunnik

Ronald Huizer
T 0681341595
E r.huizer@biscutrecht.nl

Doelgroepen
  • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
  • Informeren
  • Leren

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast op één locatie

Thema

Flankerende prioriteiten
  • effectmeting en monitoring
  • kennisdeling

Evaluatievorm
  • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
  • Creative Commons-licentie
  • begeleiding betaald

Effectmeting voor Bibliotheken

Effectmeting voor Bibliotheken wordt belangrijk om beter te kunnen verantwoorden en te sturen. Welke interventies leveren de grootste bijdrage, en aan welk doel? Effectmeting begint met Effectgericht denken en werken.


Doel innovatieproject

Om in nieuwe maatschappelijke domeinen succesvol te zijn moeten Bibliotheken hun bijdrage hard kunnen maken. Ook moeten ze intern kunnen sturen hierop.


Startjaar innovatie
  • 2016

Toelichting innovatiefase

Momenteel wordt de ontwikkelde methodiek bij verschillende Bibliotheken geïmplementeerd. Hierbij wordt tevens het benodigde ICT instrumentarium geleverd voor zover dit niet reeds beschikbaar is (via KB).


Aanpak project

Er is begonnen met inventarisatie van bestaande instrumenten en ambities, samen met alle spelers (Bibliotheken PPU, VOB, KB) die hier al mee actief zijn. Vervolgens is vanuit de bestaande methodiek (KB, VOB) een aanpak ontwikkeld om Bibliotheken op dit gebied te ondersteunen.


Samenwerkingspartners overig

VOB
KB


Resultaat

Effectmeting ontwikkeld in het kader van het project Basisvaardigheden Utrecht-West (BIbliotheken AVV, HGH).
Toelichting overnamemogelijkheid

Gebruikmaking van vastgelegde expertise is gratis. Begeleiding in uren is kostendekkend+.Toolkit (link)
Gedeelde map Effectmeting