Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Cubiss
Tilburg

Arabella Broers
M 0622694539
E a.broers@cubiss.nl

Doelgroepen
  • leerkrachten primair onderwijs
  • bibliotheekmedewerkers

Programmalijnen
  • Jeugd & onderwijs

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast op één locatie

Evaluatievorm
  • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
  • onbekend

De Cultuur Loper en dBos PO

Het project betreft een gezamenlijke aanpak van de Bibliotheek op School en De Cultuur Loper t.b.v. integratie van cultuur en leesbevordering.


Doel innovatieproject

Realiseren van een gezamenlijke aanpak van de bibliotheek op School en De Cultuur Loper.


Startjaar innovatie
  • 2016

Toelichting innovatiefase

Aan het begin van schooljaar 2017/2018 zijn er meerdere pilots opgestart met bibliotheken en scholen waarin geëxperimenteerd wordt met het samenbrengen van cultuureducatie en leesbevordering.
Er komt een toevoeging/uitbreiding naar het voortgezet onderwijs.


Samenwerkingspartners overig

De Cultuur Loper
Primair Onderwijs
Toelichting overnamemogelijkheid

Nu nog iets over te zeggen. Materiaal moet nog worden opgeleverd (o.a. artikel).