Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Koninklijke Bibliotheek
's-Gravenhage

Levien den Boer
T 070 3140684
E levien.denboer@kb.nl

Doelgroepen
 • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Ontmoeting en debat

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Persoonlijke ontwikkeling
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)

Flankerende prioriteiten
 • kennisdeling
 • ontwikkeling vakdeskundigheid

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag
 • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
 • gratis
 • begeleiding gratis
 • materialen gratis

Biebtobieb

Biebtobieb is een online platform voor bibliotheekmedewerkers, waar kennisdeling, (co)creatie van kennis en ideeën, samenwerking en afstemming worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Dit gebeurt zowel in landelijke, thematische groepen als in groepen voor een specifieke bibliotheek of provincie.


Doel innovatieproject

Met Biebtobieb dragen SPN en de Koninklijke Bibliotheek bij aan een krachtiger bibliotheeknetwerk, door een optimale cultuur en omgeving voor kennisdeling te scheppen.


Startjaar innovatie
 • 2012

Toelichting innovatiefase

Biebtobieb heeft al een groot bereik onder bibliotheekmedewerkers. In 2017 wordt de website doorontwikkeld, zodat deze aansluit bij de veranderende behoeften en wensen van gebruikers.


Aanpak project

Biebtobieb is een gedeelde verantwoordelijkheid van KB en SPN. Er vindt daarom regelmatig afstemming en overleg plaats tussen beide partijen over de te varen koers en te maken keuzes.


Samenwerkingspartners
Stichting Samenwerkende POI's Nederland Samenwerkingsverband POI's

Resultaat

Gewenst resultaat is dat bibliotheken gebruikmaken van elkaars kennis, individuele medewerkers elkaar beter weten te vinden, leren van elkaar en dat de sector als geheel meer als netwerk opereert.Evaluatie toelichting

Er wordt in de samenwerking SPN/KB regelmatig op hoofdlijnen geëvalueerd. Daarnaast wordt door middel van zaken als een gebruikersonderzoek en -enquêtes onderzocht of de website voldoet aan wensen/verwachtingen van gebruikers.


Evaluatieverslag link