Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Probiblio
Hoofddorp

Dick van Tol
M 0630479080
E dvtol@probiblio.nl

Doelgroepen
  • Vanaf 50 jaar (50+)
  • Vanaf 18 jaar (18+)
  • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
  • Lezen

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast op één locatie

Thema

Verandering en verbreding
  • optimalisatie en transformatie

Evaluatievorm
  • evaluatieverslag
  • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
  • onbekend

De Bibliotheek op het station

De Bibliotheek op het station is een bibliotheekvoorziening die zich richt op het werven van nieuwe klanten onder treinforensen. Van deze groep is bekend dat zij veel leest, maar het vaak te druk heeft om de huidige bibliotheekvestigingen te bezoeken. Door de bibliotheek in hun dagelijkse route te plaatsen wordt bibliotheekgebruik voor treinforensen veel gemakkelijker.


Doel innovatieproject

De Bibliotheek op het station streeft het volgende na: Werven van nieuwe leden/bezoekers en activeren van bestaande leden. Kwantitatief: na 5 jaar is 10% van het aantal unieke reizigers op werkdagen op het desbetreffende station lid van de Bibliotheek op het station. Daarvan is minimaal 50% bij inschrijving geen lid van een bibliotheek. Positieve publiciteit genereren voor de bibliotheeksector in een tijd dat culturele instellingen onder vuur liggen. Dit geldt voor zowel lokale (basisbibliotheek) als landelijke publiciteit. Imagoverbetering van de bibliotheek op de volgende aspecten: De openbare bibliotheek innoveert, de openbare bibliotheek is actueel, de openbare bibliotheek biedt gebruiksgemak.


Startjaar innovatie
  • 2011

Toelichting innovatiefase

Deze formule is van augustus 2011 tot en met juli 2013 getest in de pilotvestiging op station Haarlem. Op basis van de ervaringen is de formule slechts op details aangepast.


Aanpak project

Ervan uitgaande dat de reizende klant van de Stationsbibliotheek wenst dat boeken in alle vestigingen op stations kunnen worden geleend en ingeleverd is het uitgangspunt van de formule een keten van onderling verbonden vestigingen die grotendeels op dezelfde manier zijn ingericht en op de zelfde manier werken. De Bibliotheek op het station wil echter geen harde formule zijn en ruimte geven aan de specifieke doelen die een bibliotheekorganisatie heeft met aanwezigheid op het station. Over de manier waarop dit gebeurt gaat ProBiblio graag in gesprek.


Samenwerkingspartners overig

NS Stations is natuurlijk de belangrijkste partner bij het opzetten van een Stationsbibliotheek. Zij geeft aan op welke stations ruimte is om een bibliotheek te openen. Tevens is zij eigenaar en beheerder van de (meeste) gebouwen op de stations in Nederland en prepareert zij de gebouwen voor het gebruik als stationsbibliotheek.
Contractgerelateerde zaken worden met de exploitatiemanager van NS Stations geregeld, praktische zaken met de locatiemanager.


Resultaat

De Bibliotheek op het station Haarlem scoorde op deze doelstellingen na de tweejarige pilotperiode als volgt:
• bereik 6.1%; 30-35% bij inschrijving geen lid van een bibliotheek
• 325 (positieve) media-uitingen
• scores op de imago-aspecten op een schaal van 1 tot 5: innovatief 4.6, actueel 4.6, gemakkelijk 4.8
• algemene klantwaardering 8.7


Tips en tricks

Maak goede afspraken over oplevering en planning.