Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Probiblio
Hoofddorp

Jet Govers
T 023 5546372
E jgovers@probiblio.nl

Doelgroepen
  • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
  • Informeren

Innovatiefase
  • pilot / experiment

Thema

Flankerende prioriteiten
  • marketing

Evaluatievorm
  • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
  • onbekend

De bibliotheek als fysieke en online community

Het opleveren van handvatten voor community vorming bij bibliotheken en één werkende community opzetten per deelnemende bibliotheek.


Doel innovatieproject

De Bibliotheek als relevante lokale partner positioneren (van collectie naar connectie), door middel van het creëren, organiseren of faciliteren van communities alsmede door het participeren in communities rondom relevante content.


Startjaar innovatie
  • 2017

Aanpak project

In de eerste sessie worden de bibliotheken geïnformeerd over het proces van community building en gaan zelf aan de slag met het inventariseren van hun eigen meest belangrijke doelgroepen en het bepalen van de randvoorwaarden die nodig zijn om een community succesvol te kunnen faciliteren. Na werksessie II hebben alle bibliotheken scherp waarom ze een specifieke doelgroep willen gaan betrekken, hoe ze dat willen aanpakken en wat daarvoor nodig is. Zodra alle bibliotheken in persoonlijk contact zijn geweest met een greep uit hun doelgroep en er voldoende informatie is opgehaald, kan er aan de slag worden gegaan met het community concept. Op basis van de gestelde doelen, wordt er een community activiteiten kalender samengesteld waarin zowel off- als online activiteiten worden gepland. Deze kalender vormt het kloppende hart van de community. Na de 4e werksessie zullen er een drietal terugkom dagen georganiseerd worden om kennis en ervaringen te delen en de laatste ook om te evalueren en de verschillen per community in kaart te brengen. Daarnaast wordt er aan elke bibliotheek iemand van ProBiblio gekoppeld om een deel van het community management samen met de bibliotheek te doen (van mei t/m dec) en tevens als sparringpartner op te treden gedurende het vormen van de community.


Samenwerkingspartners overig

Bibliotheek Rotterdam is co-creator. Hiernaast nemen Zuid Hollandse Delta, Westland en de Westfriese Bibliotheken deel. Dit is dus 75% Zuid-Holland en 25% Noord-Holland.


Resultaat

• Het opleveren van handvatten voor community vorming bij bibliotheken. • Het opleveren van geschikte onderwerpen en thema’s voor community's. • Eén werkende community opzetten per deelnemende bibliotheek. • Stappenplan en randvoorwaarden opleveren ten behoeve van het gehele netwerk.Evaluatie toelichting

Alle opgedane kennis en ervaring wordt eind van 2017gedeeld met het hele netwerk in Noord- en Zuid Holland.