Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Rijnbrink
Nijverdal

Peter Lakeman
M 0620004101
E peter.lakeman@rijnbrink.nl

Doelgroepen
  • Vanaf 18 jaar (18+)
  • Vanaf 65 jaar (65+)
  • bibliotheekmedewerkers

Programmalijnen
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Evaluatievorm
  • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
  • begeleiding betaald
  • materialen betaald

Burgers mee aan zet

Doel van het project was om te onderzoeken hoe door middel van burgerparticipatie en het organiseren daarvan, de transitie van de klassieke uitleenbibliotheek naar de meer sociaal-maatschappelijke en educatieve bibliotheek kan worden ondersteund en gefaciliteerd. Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Spectrum, heeft gedurende het afgelopen jaar plaatsgevonden in de bibliotheken van Zwolle-Zuid, Dedemsvaart en Enschede. De opbrengst van het project is dat er met een nieuwe werkwijze daadwerkelijk ervaring is opgedaan met het betrekken van bibliotheekbezoekers bij de zich transformerende bibliotheken. Van deze werkwijze zijn zeer bruikbare “tools” ontwikkeld die door andere bibliotheken gebruikt kunnen worden en deze zijn op de website van Rijnbrink beschikbaar gesteld. De gereedschapskist wordt nog regelmatig aangevuld. Daarnaast is er een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen elders in het land en ook die zijn op de website beschikbaar. Het project is ondersteund door de provincie met een éénmalige subsidie en wordt vervolgd met een implementatie-aanbod aan de bibliotheken. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het innovatiebudget van de provincie.


Doel innovatieproject

Doel van het project was om te onderzoeken hoe door middel van burgerparticipatie en het organiseren daarvan, de transitie van de klassieke uitleenbibliotheek naar de meer sociaal-maatschappelijke en educatieve bibliotheek kan worden ondersteund en gefaciliteerd.


Startjaar innovatie
  • 2016

Toelichting innovatiefase

Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Spectrum, heeft gedurende het afgelopen jaar plaatsgevonden in de bibliotheken van Zwolle-Zuid, Dedemsvaart en Enschede.


Samenwerkingspartners overig

Rijnbrink, Spectrum en bibliotheken Stadkamer, Hardenberg en Enschede.


Resultaat

De opbrengst van het project is dat er met een nieuwe werkwijze daadwerkelijk ervaring is opgedaan met het betrekken van bibliotheekbezoekers bij de zich transformerende bibliotheken. Van deze werkwijze zijn zeer bruikbare “tools” ontwikkeld die door andere bibliotheken gebruikt kunnen worden en zijn op de website van Rijnbrink beschikbaar gesteld. De gereedschapskist wordt nog regelmatig aangevuld. Daarnaast is er een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen elders in het land en ook die zijn op de website beschikbaar.
Toelichting overnamemogelijkheid

in overleg met Rijnbrink