Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Rijnbrink


Marjolein Pruim
M 0622435805
E Marjolein.pruim@rijnbrink.nl

Doelgroepen
 • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Lezen
 • Ontmoeting en debat
 • Kunst en cultuur

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Thema

Verandering en verbreding
 • bibliotheek 3.0
 • optimalisatie en transformatie

Flankerende prioriteiten
 • marketing

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

De (fysieke) Bibliotheek 3.0

De Bibliotheek ontwikkelt zich naar een maatschappelijke Bibliotheek als hart van de samenleving. Hoe vertel en draag je dit verhaal nu uit aan de mensen in jouw werkgebied? Natuurlijk is de plek waar wij als Bibliotheek letterlijk onze klanten tegen het lijf lopen hier geschikt voor, in de Bieb! Hoe kan je zorgen dat deze plek aantrekkelijk blijft en uitdraagt waar wij als Bibliotheek voor staan?

Het doel binnen dit project is een helder basisconcept voor de fysieke Bibliotheek wat beter aansluit bij de verschillende functies van de Bibliotheek. Extra aandacht is er voor de lokale ruimte die nodig geeft om deze invulling te doen.


Doel innovatieproject

Het doel is een helder basisconcept voor de fysieke Bibliotheek wat beter aansluit bij de verschillende functies van de Bibliotheek. Elke Bibliotheek creëert met aanvullende bouwstenen een eigen unieke blauwdruk. Belangrijke uitgangspunten zijn een integrale aanpak en de klant/gebruiker staat centraal.


Startjaar innovatie
 • 2016

Toelichting innovatiefase

De doorontwikkeling van retailmarketing/Bibliotheekformule zal in de Bibliotheek Oldenzaal, Losser en Appingedam geïmplementeerd worden. Momenteel bevindt de doorontwikkeling zich in de afrondingsfase.


Aanpak project

Het basisconcept geeft de richting aan voor de verdere uitwerking en wat hiervoor nodig is. Hierin worden ook de gevolgen voor de huidige bibliotheekconcepten (WhiteBox/BlackBox) meegenomen. Deze stap is vooral voor de huidige WB bibliotheken van groot belang. Dit staat voor de eerste helft 2017 op de planning. Bij de tools voor de lokale Bibliotheek om het basisconcept te kunnen uitdragen wordt gedacht aan : workshops klantreizen, FO trainingen handvaten voor opstellen Programma van Eisen, uitgewerkt communicatieconcept. Hier wordt ook vanuit het huidige product retailabonnement van de Rijnbrink al op ingezet en in overleg met de klant gekeken wat nodig is.


Samenwerkingspartners
Overijsselse bibliotheken Provincie Overijssel
Biblionet Groningen Groningen
KB Den Haag

Resultaat

Het resultaat is een helder basisconcept voor de fysieke Bibliotheek wat beter aansluit bij de verschillende functies van de Bibliotheek. Elke Bibliotheek creëert met aanvullende bouwstenen een eigen unieke blauwdruk. Belangrijke uitgangspunten zijn een integrale aanpak en de klant/gebruiker staat centraal.Evaluatie toelichting

Geen gegevens beschikbaarToelichting overnamemogelijkheid

Informatie over de overnamemogelijkheid via Marjolein Pruim, projectleider.Toolkit (link)
De bibliotheek formule