De Landelijke Fieldlabs op basis van de Strategische thema's zijn gekozen

maandag 4 december 2023

De Stuurgroep en het kernteam hebben de afgelopen maanden op verschillende manieren input verzameld voor de Fieldlabs rondom de strategische thema’s. Inmiddels zijn de thema’s door de stuurgroep vastgesteld. In dit bericht vertellen we je welke thema’s en onderzoeksvragen er zijn gekozen.

 

(Soms selecteren we Landelijke Fieldlabs op basis van strategische thema’s en soms vanuit regionale innovatieprojecten. Hier lees je hoe dit werkt.) 

 

Landelijke fieldlabs; de vastgestelde onderzoeksvragen per thema

Er is gekozen om niet één of enkele regionale/lokale projecten te selecteren, maar vragen rondom de thema’s te selecteren die naar verwachting impact hebben op meerdere regionale projecten. In de Fieldlab zoeken we samenwerking met de regionale projecten die aansluiten bij de geselecteerde onderzoeksvragen.

 

Per thema lichten we hieronder de gekozen onderzoeksvraag toe.

 

Fieldlab kunstmatige intelligentie

  • Welke data willen we wel en niet gebruiken? (het ethisch perspectief)

  • Is het ethisch om data van bezoekers/leden te gebruiken voor het aanbod?

  • Hoe kunnen we kunstmatige intelligentie gebruiken om een gepersonaliseerd aanbod te creëren en is dat gewenst? (door bezoekers en de sector?)

 

Er is overlap tussen de ingediende onderzoeksvragen, daarom kiezen we ervoor om deze te bundelen. De gekozen onderzoeksvraag richt zich op het gebruik van data voor het creëren van op maat gemaakte aanbod. We zien dat aanbod op maat op meerdere plekken in het land wordt onderzocht/ontwikkeld. Daarom zoeken we samenwerking. 

 

Fieldlab community library

  • Hoe kunnen bibliotheken communities effectief hybride ondersteunen?

 

Veel bibliotheken in het land zijn actief met het invullen van hun rol als community library. Veelal bestaat dit uit fysieke bijeenkomsten of netwerken. Soms is het nog zoeken naar de beste manier om dit ook digitaal te ondersteunen. Om de schaalbaarheid van de community library te vergroten, pakken we deze onderzoeksvraag verder op. Fieldlab Beeldtaal

  • Hoe kunnen we leesvaardigheid verbeteren zonder het gebruik van traditionele boeken? 

 

We richten ons hier primair op jongeren, waarmee we direct het thema laaggeletterdheid onder jongeren aanpakken. De leesvaardigheid van jongeren staat onder druk. De sector zet zich actief in om jongeren meer boeken te laten lezen, maar niet altijd met succes. Daarom willen we ook andere routes verkennen. Kunnen we de leesvaardigheid ook vergroten zonder het gebruik van traditionele boeken en zo ja, hoe dan? Niet gekozen: de nieuwe WAAS 

We hebben voor vijf potentiële thema’s input opgehaald. Naast bovenstaande thema’s waren dit de nieuwe WAAS en laaggeletterdheid bij jongeren. 

 

De KB ziet potentie in het gebruik van de Fieldlab-methodiek om praktische kwesties te onderzoeken rondom de WAAS. Momenteel bevindt het project zich nog in de beginfase, waardoor het opstarten van een Fieldlab nog van beperkte toegevoegde waarde is. 

 

Laaggeletterdheid bij jongeren wordt samengevoegd met beeldtaal. 

 

Alle thema’s en ingediende projecten zijn (potentieel) erg waardevol. We moeten echter schaarse middelen (geld, maar ook zeker tijd) verdelen. Om de juiste focus te behouden is er daarom een selectie gemaakt. 

 

Het proces 

We zijn graag transparant over de keuze van Landelijke Fieldlabs. Daarom beschrijven we hieronder kort het proces van input ophalen en selectie. 

  • Input is opgehaald op de innovatiedag 2023, tijdens gesprekken met meerdere samenwerkingsgroepen en stakeholders en via een oproep die via diverse kanalen is verspreid. 

  • Het kernteam innovatie heeft alle input geanalyseerd. Ze zijn hierbij op zoek gegaan naar onderlinge verbanden en overlap. Dit met als doel om een Fieldlab te vinden die grote impact heeft op meerdere lokale (toekomstige) initiatieven en innovaties. Hier zijn 14 potentiële onderzoeksvragen verdeeld over de vijf thema’s uitgekomen. 

  • De 14 potentiële onderzoeksvragen zijn voorgelegd aan de stuurgroep Landelijke Fieldlabs. Zij heeft scores toegekend op basis van de selectiecriteria. Over deze scores heeft de stuurgroep gediscussieerd. Daaruit is het besluit tot de nieuwe Fieldlabs tot stand gekomen.  

 

Heb je vragen over het selectieproces? Mail gerust naar info@innovatiebieb.nl

 

Benieuwd welke innovatieprojecten en onderzoeksvragen er zijn ingediend n.a.v. onze oproep? De input van de indieners (die akkoord hebben gegeven voor het openbaar maken), lees je onderaan deze pagina.

 

Vervolg landelijke fieldlabs vanuit de strategische thema’s

Het kernteam gaat aan de slag met het vertalen van deze onderzoeksvragen naar een concrete aanpak voor het Fieldlab. Hierbij zoeken we samenwerking met regionale projecten voor wie het onderzoek relevant kan zijn. We zoeken ook mensen die willen meewerken aan het Landelijke Fieldlab. Ben of ken jij iemand voor wie dit relevant kan zijn? We komen graag in contact via info@innovatiebieb.nl

 

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van deze nieuwe Landelijke Fieldlabs of andere ontwikkelingen rondom innovatie in de sector? Volg dan het nieuwe bieb to bieb kanaal ‘innovatie’. (Werkt de link niet? Zoek dan in bieb to bieb op groep ‘innovatie’).

 

 

  

Copyright 2024 Innovatiebieb Sitemap | Algemene voorwaarden | Pricacybeleid