Vervolg strategische thema's fieldlabs

dinsdag 7 november 2023

De Stuurgroep Landelijke Fieldlabs heeft de afgelopen weken op verschillende manieren input opgehaald voor de Fieldlabs rondom de strategische thema’s (laaggeletterdheid bij jongeren, community library, beeldtaal (leren en geïnspireerd raken zonder lezen), de nieuwe WAAS en AI: mogelijke toepassingen in de bibliotheeksector). Met deze input gaat het kernteam Innovatie aan de slag om te komen tot een shortlist van mogelijke onderzoeken, experimenten of pilots die binnen een Fieldlab worden opgepakt.

Naast een online consultatie heeft het Kernteam Innovatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van bibliotheken, koersgroepen en partners. Tussen de ingestuurde ideeën en gesprekken zitten veel overeenkomsten en elementen die elkaar aanvullen, danwel versterken. De komende periode wordt de input verwerkt en uitgewerkt tot voorstellen voor concrete fieldlabs. Als wordt overwogen om een Landelijk Fieldlab te starten met jouw input of idee, neemt het Kernteam Innovatie contact met je op voor verdere afstemming. 


Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@innovatiebieb.nl

Copyright 2024 Innovatiebieb Sitemap | Algemene voorwaarden | Pricacybeleid