Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Cubiss Limburg
Heerlen

Hannah Schouten
E h.schouten@cubiss.nl

Doelgroepen
 • bibliotheekmedewerkers
 • kinderen 0 -1 jaar
 • kinderen 2 - 3 jaar
 • Kinderen 4 - 6 jaar
 • Kinderen 7 - 9 jaar
 • Kinderen 10 - 12 jaar
 • leerkrachten primair onderwijs
 • pedagogisch medewerkers kindercentra

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

BoekStartTrommel

De BoekStartTrommel is een broodtrommel gevuld met voorleesmateriaal voor tweejarigen, tips over voorlezen en informatie over de Bibliotheek, gericht op ouders van jonge kinderen. De trommels kunnen door ouders en hun kind(eren) van rond de twee jaar bij de Bibliotheek - of bij een andere geschikte locatie - worden afgehaald.


Doel innovatieproject

Limburgse en Brabantse bibliotheken gaven aan vaak wel de allerjongste doelgroep te bereiken middels het BoekStart-koffertje en vervolgens de vierjarigen via school, maar dat de kinderen van de leeftijdsgroep daar tussenin vaak jaren niet in de Bibliotheek kwamen. Om hun ouders een impuls te geven naar de Bibliotheek te komen en met de leesopvoeding van hun kinderen aan de slag te gaan, werd dit trommeltje vol leesvoer voor peuters bedacht.


Startjaar innovatie
 • 2019

Toelichting innovatiefase

Zowel in Limburg als in Brabant hebben veel bibliotheken hier pilots mee uitgevoerd, waarbij iedere Bibliotheek experimenteerde met een eigen plan en insteek. Daarnaast is in de provincie Limburg aansluitend bij de pilotbibliotheken ook de training 'Niet alle ouders kunnen voorlezen' gegeven als verrijking op de pilot. De pilots in Brabant zijn afgerond, maar de pilots in Limburg zijn verlengd en worden in 2021 afgerond. Daarna volgt de borging en implementatie o.b.v. alle bevindingen.


Tips en tricks

Zie dit inspiratieartikel: https://www.cubiss.nl/actueel/boekstarttrommel-een-broodtrommel-vol-peuterleesvoer
Toelichting overnamemogelijkheid

Bij afsluiting van de pilot wordt gekeken naar verdere uitrol, borging en implementatie. Hierover gaan we ook in gesprek met Stichting Lezen.