Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
CODA Centrale Bibliotheek
Apeldoorn

Margot Appelman
T 055 5268 513
E m.appelman@coda-apeldoorn.nl

Doelgroepen
 • anderstaligen
 • bibliotheekmedewerkers
 • docenten voortgezet onderwijs
 • Kinderen 4 - 6 jaar
 • Kinderen 7 - 9 jaar
 • Kinderen 10 - 12 jaar
 • Kinderen 13-15 jaar
 • Kinderen 16-18 jaar
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen MBO
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • niet-digivaardigen
 • ouders / verzorgers
 • studenten HBO
 • studenten WO
 • Vanaf 18 jaar (18+)

Programmalijnen
 • Jeugd & onderwijs
 • Participatie & zelfredzaamheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

BiodesignLab

CODA ExperienceLab bestaat uit een Showroom in CODA Museum en diverse innovatielabs in de openbare Makerspace in CODA Centrale Bibliotheek waar je recycling-hubs in relatie tot fashion en plastic, een BiodesignLab en een VR Lab ontdekt. In het BiodesignLab, onderdeel van CODA ExperienceLab, wordt onderzoek gedaan naar natuurlijke materialen. Samen met geïnteresseerde bezoekers en partners verdiepen we ons in wat duurzaamheid is, de ontwikkeling van grondstoffen, biologie en een zero waste lifestyle. CODA gaat uit van het principe ‘one person’s trash is another person‘s treasure’ en activeert om bewust naar je eigen verbruik te kijken en te ontdekken welke materialen uit afval hergebruikt kunnen worden om nieuwe, duurzame objecten mee te maken. Het grondstoffenakkoord van de Rijksoverheid Nederland Circulair in 2050 vormt een van de aanleidingen tot het lab: een duurzamere en bewustere levensstijl is van groot belang om onze planeet gezond te houden voor volgende generaties. Met het BiodesignLab komt nieuwe bibliotheekprogrammering tot stand wat ervoor zorgt dat bibliotheken kunnen inhaken op de actualiteit rondom (plastic)vervuiling en circulaire economie.

Inmiddels is er een fysieke proeftuin in de bibliotheek van CODA gerealiseerd. In 2021 wordt er ook gewerkt aan de aanleg van een daktuin op het dak van CODA Bibliotheek en een interactieve opstelling in de Showroom van CODA ExperienceLab in CODA Museum.

Het projectteam heeft de afgelopen periode research gedaan naar verschillende materialen, werkwijzen, methodes van recycling en praktische toepassingen. Uit dit onderzoek is een programmering voortgekomen die geschikt is voor verschillende doelgroepen, activiteiten voor in de bibliotheek (met of zonder maakplaats) en een gevarieerd beeld geeft wat duurzaamheid en circulariteit behelst. Deze programmering is verdeeld over drie opbouwende lagen. CODA start vanuit de kern: de basis waarbij er samen met bezoekers wordt gekeken op welke manieren zij zelf vanuit eigen keuken en tuin bij kunnen dragen aan een groenere en schonere toekomst. Bij de volgende stap wordt er onderzocht hoe je verschillende (afval)materialen kunt inzetten en gebruiken om nieuwe grondstoffen en designs te maken. Tot slot de bovenliggende laag van kennisoverdracht, onderzoek en implementatie: hoe kunnen nieuwe materialen worden gekweekt of worden samengesteld om deze vervolgens functioneel toe te passen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via m.appelman@coda-apeldoorn.nl of bellen naar 055-5268513.


Doel innovatieproject

Het doel van het BiodesignLab is het verspreiden van bewustwording rondom duurzaamheid en een circulaire economie. CODA informeert bezoekers, onderwijs en organisaties over het belang en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recycling, (natuurlijke) grondstoffen, innovatie en wetenschap omtrent de betreffende thematiek. De Bibliotheek geeft duurzaamheid een podium en maakt het laagdrempelig, toegankelijk en bespreekbaar voor jong en oud.


Startjaar innovatie
 • 2019

Resultaat

Gewenste resultaten zijn:
- Een fysiek BiodesignLab, met blauwdruk van inrichting en opzet voor overdracht naar andere bibliotheken;
- Aanbod in programmering voor een breed publiek om duurzaamheid onder de aandacht te brengen en de bijbehorende aanzet tot actie te verwezenlijken;
- Educatief programma voor het onderwijs;
- Inspiratiesessies voor bibliotheken over duurzaamheid en biodesign;
- Programma’s die gedeeld worden met andere bibliotheken;
- Een ervaringsdossier over de ontwikkelingen binnen en opzet van het project.Evaluatie toelichting

De opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met onze bibliotheekcollega’s. CODA voegt activiteiten en programmering samen en maakt deze overdraagbaar. Dit resulteert in een Duurzame Bibliotheek Starterskit.