Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
CODA Centrale Bibliotheek
Apeldoorn

Margot Appelman
T 055 5268513
E m.appelman@coda-apeldoorn.nl

Doelgroepen
 • 6 jaar
 • 10 jaar
 • 11 jaar
 • 8 jaar
 • 9 jaar
 • 7 jaar
 • 12 jaar
 • 15 jaar
 • 13 jaar
 • 16 jaar
 • 14 jaar
 • 17 jaar
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • leerkrachten primair onderwijs
 • bibliotheekmedewerkers
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • docenten voortgezet onderwijs
 • leerlingen MBO
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs
 • studenten WO
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • studenten HBO
 • ouders / verzorgers
 • anderstaligen
 • niet-digivaardigen

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Ontmoeting en debat
 • Kunst en cultuur

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Thema

Jeugd en onderwijs
 • mediawijsheid

Participatie en zelfredzaamheid
 • basisvaardigheden
 • maatschappelijke deelname

Persoonlijke ontwikkeling
 • een leven lang leren
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)
 • technologie en makers

Verandering en verbreding
 • bibliotheek 3.0

Flankerende prioriteiten
 • conceptontwikkeling en open innovatie
 • kennisdeling

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

BiodesignLab

Het BiodesignLab is een proeftuin waar onderzoek wordt gedaan naar natuurlijke grondstoffen en de eigenschappen hiervan. Aankomende jaren krijgen bezoekers van CODA de mogelijkheid tot verdieping op het gebied van biologie, ‘zero waste’ en alternatieve natuurlijke materialen.

CODA gaat uit van het principe ‘one persons trash is another persons treasure’ en activeert de bezoeker om bewust naar eigen verbruik te kijken en te ontdekken welke (rest)materialen uit afval hergebruikt kunnen worden. Het Grondstoffenakkoord van de Rijksoverheid Nederland Circulair in 2050 is een aan de aanleidingen van het Lab. Dit akkoord geeft aan dat een duurzamere en bewustere levensstijl van groot belang is en dat verandering nodig is om onze planeet gezond te houden voor volgende generaties. Met het BiodesignLab komt nieuwe bibliotheekprogrammering tot stand wat ervoor zorgt dat bibliotheken kunnen inhaken op de actualiteit rondom (plastic)vervuiling en circulaire economie. Door te onderzoeken en te experimenteren ontstaan er diverse overdraagbare resultaten: van materialen tot interactieve programmering voor bezoekers.


Doel innovatieproject

Het doel van het BiodesignLab is het verspreiden van bewustwording rondom duurzaamheid en een circulaire economie. CODA informeert bezoekers, onderwijs en organisaties over het belang en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recycling, (natuurlijke) grondstoffen, innovatie en wetenschap omtrent de betreffende thematiek. De Bibliotheek geeft duurzaamheid een podium en maakt het laagdrempelig, toegankelijk en bespreekbaar voor jong en oud.


Startjaar innovatie
 • 2019

Resultaat

Gewenste resultaten zijn:
- Een fysiek BiodesignLab, met blauwdruk van inrichting en opzet voor overdracht naar andere bibliotheken;
- Aanbod in programmering voor een breed publiek om duurzaamheid onder de aandacht te brengen en de bijbehorende aanzet tot actie te verwezenlijken;
- Educatief programma voor het onderwijs;
- Inspiratiesessies voor bibliotheken over duurzaamheid en biodesign;
- Programma’s die gedeeld worden met andere bibliotheken;
- Een ervaringsdossier over de ontwikkelingen binnen en opzet van het project.Evaluatie toelichting

De opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met onze bibliotheekcollega’s. CODA voegt activiteiten en programmering samen en maakt deze overdraagbaar. Dit resulteert in een Duurzame Bibliotheek Starterskit.