Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Forum Groningen
Groningen

Daphne de Bruijn
M 0627065522
E d.debruijn@groningerforum.nl

Doelgroepen
 • 16 jaar
 • 17 jaar
 • Vanaf 18 jaar (18+)

Kernfunctie
 • Leren
 • Lezen
 • Ontmoeting en debat
 • Kunst en cultuur

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast op één locatie

Thema

Jeugd en onderwijs
 • mediawijsheid

Participatie en zelfredzaamheid
 • maatschappelijke deelname

Persoonlijke ontwikkeling
 • een leven lang leren
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)
 • technologie en makers

Verandering en verbreding
 • bibliotheek 3.0

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

CU@thebeep // VERS

Met CU@thebeep // VERS willen we jongeren duurzaam binden aan het Groninger Forum / de bibliotheek van de toekomst. Jongeren worden ambassadeurs door ze kansen te bieden mee te doen aan het Groninger Forum.
In het Groninger Forum wordt de jongeren een plek geboden om te experimenteren met de ingrediënten van het Forum: ruimte, een magazine, een platform en letterlijk een podium.
Het is een peer project waarbij het Groninger Forum samenwerkt met de doelgroep.


Website

Doel innovatieproject

Als het project ten einde loopt is het geslaagd als zich een eerste groep van 100 jongeren aan het Groninger Forum heeft gebonden en we een kerngroep van 10 zeer betrokken jongeren voor programmering hebben gevormd.
CU@thebeep staat! Er is een levendige jongerentak opgezet die zich thuis voelt bij het Groninger Forum.


Startjaar innovatie
 • 2018

Toelichting innovatiefase

Nadat de aanvraag was goedgekeurd hebben we een klein kernteam gevormd van betrokken medewerkers die al langer rondliepen met een soortgelijk idee. Een van deze collega’s vertelde dat er elke dag een bijzondere, hippe, opvallende dame (23 jaar) in onze Bibliotheek rondliep en studeerde. We hebben haar onze plannen voorgelegd en ze was meteen enthousiast om mee te denken. Al in die eerste sessie bleek dat we aan haar een goede hadden. Ze was op dat moment aan het afstuderen en kon ons helpen te denken vanuit de doelgroep.

Allereerst hebben we een wervend filmpje laten maken door een filmmaakster van 21 jaar. Dat sloeg erg aan op social media: de spelers in het filmpje deelden het massaal en daardoor werd er ook goed op de oproep gereageerd.
We kregen binnen drie dagen 21 aanmeldingen van jongeren, die zich aan ons wilden binden. Nieuwsgierige jongeren en liefhebbers van boeken, film, game, graffiti, rap en vlogs, die een jaar lang evenementen wilden organiseren die jongeren aanspreken.
Een luxe probleem want we wilden starten met 10 jongeren.
We hebben een doldwaze selectieprocedure gestart waarin de jongeren een aantal tests moesten doorstaan en waarin ze voor onze directeur en een klein team ideeën moesten pitchen.
Hierdoor kregen we een goed beeld van de jongeren en we hebben die avond 12 jongeren geselecteerd.
Inmiddels hebben we een pagina op de website, is de naam van CU@thebeep veranderd in CU@Forum en daarna in de definitieve naam VERS!, door de jongeren zelf bedacht.

We zijn er inmiddels achter dat de manier om met de inmiddels opgebouwde achterban te communiceren echt Instagram is.
Als we ze vragen naar hun e-mailadres dan kijken ze je hoofdschuddend aan.
De jongeren hebben inmiddels twee events georganiseerd: What Would You Do? & #IFTAR en het aantal volgers op Instagram staat nu op 345.


Aanpak project

Het idee om iets speciaal met jongeren te doen leefde al een tijdje in het Groninger Forum. Echt een vorm vinden lukte niet, het zweefde een beetje in de organisatie. De mogelijkheid om een subsidie aan te vragen was het moment om het idee daadwerkelijk op te pakken.
Een projectplan werd geschreven en het project kreeg een eigenaar.
Vanaf dat moment ging het snel , een projectgroep werd opgestart, we betrokken een jongere en we deden een oproep.
We gingen op zoek naar jongeren die betrokken wilden worden bij het Groninger Forum en die events wilden bedenken die én bij ons pasten én die goed ontvangen zouden worden bij een grotere groep jongeren.
We hebben door een jonge filmmaakster een filmpje laten maken en uit de jongeren die zich hebben aangemeld de harde kern gevormd.
Om de twee weken komen de jongeren samen, samen met een of twee programmeurs van het Forum.
Ze geven inhoud aan de visie en missie van Vers, ze bedenken events, ze zorgen dat ze goed zichtbaar zijn op Instagram en ze hebben inmiddels twee events geprogrammeerd.
Het belangrijkste is dat wij deze jongeren een platform geven, ze begeleiden en zorgen dat er een achtervang is op het gebied van communicatie, productie en programmering.
Maar het is aan hen! Zij hebben veel vrijheden.
Toelichting overnamemogelijkheid

Neem voor informatie contact op met de contactpersoon.