Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
de Bibliotheek Wijchen
Wijchen

Martin Bergsma
T 0640953759
M 0640953759
E martin.bergsma@bibliotheek-wijchen.nl

Doelgroepen
  • Kinderen 7 - 9 jaar
  • Kinderen 10 - 12 jaar
  • leerlingen bovenbouw primair onderwijs

Programmalijnen
  • Jeugd & onderwijs

Innovatiefase
  • anders (geef toelichting)

Evaluatievorm
  • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
  • materialen betaald
  • materialen gratis

Het Talentenatelier

In het Talentenatelier kunnen kinderen van 9 tot 12 jaar aan de slag met 8 uitdagende activiteiten, rond de intelligenties van Howard Gardner. Deze activiteiten zijn bedacht door kinderen, samen met kunstenaars en professionals tijdens een Design Thinking-traject.


Doel innovatieproject

Kinderen worden actief betrokken bij de Bibliotheek door ze activiteiten te laten verzinnen die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd in de Bibliotheek. Door de inzet van kunstenaars en professionals worden de activiteiten naar een hoger niveau getild.


Startjaar innovatie
  • 2018

Toelichting innovatiefase

In 2018 is het Design Thinkingtraject uitgevoerd. In 2019 wordt, met een vervolgsubsidie van de SGB de prototypes uitgewerkt tot daadwerkelijke producten. In 2019 zijn de intelligenties Zelfknap (Intrapersoonlijk) en Beweegknap (Lichamelijk-Kinesthetisch) uitgevoerd. In 2020 worden de 6 andere intelligenties uitgewerkt.


Aanpak project

Design Thinking-traject: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur met kinderen en kunstenaars.

Bijeenkomst 1: Verkennen van de intelligenties en ophalen van beelden bij kinderen en kunstenaars. Hiervan wordt een moodboard gemaakt

Bijeenkomst 2: Bij deze bijeenkomst zijn ook de professionals aanwezig. Kunstenaars presenteren hun moodboard. Aan de hand van het moodboard praten de kunstenaars verder met de kinderen en de professionals. Aan het eind van de bijeenkomst pitchen de kunstenaar en het kind de activiteit die verder ontwikkeld gaat worden.

Bijeenkomst 3: Kunstenaar laat eerste prototype zien aan de groep. De kinderen en de professional geven feedback op activiteit. Deze feedback vormt het uitgangspunt voor de doorontwikkeling van het protoype door de kunstenaar.

Bijeenkomst 4: Doorontwikkelde prototype wordt gepresenteerd aan een grotere groep kinderen. De feedback van de grotere groep wordt gebruikt om het uiteindelijke product vorm te geven.


Samenwerkingspartners overig

Rijnbrink, Spectrum Arnhem, acht kunstenaars (uit verschillende disciplines), acht professionals (uit de verschillende intelligenties)


Resultaat

Acht interessante, uitdagende activiteiten die door de kinderen gewaardeerd worden en waardoor hun verblijf in de Bibliotheek langer wordt.
Toelichting overnamemogelijkheid

De concepten kunnen gratis worden overgenomen. Die worden per intelligentie op deze site geplaatst.
Het (nog te ontwikkelen) handboek wordt gratis op deze site beschikbaar gesteld.
De materialen van sommige intelligenties worden tegen betaling aangeboden. Meer informatie op deze site.Projectrapportage (link)
Verslag Bijeenkomst 1