Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Haarlem

Femke Bijlmer
T 023 5115370
E femke.bijlmer@bibliotheekzuidkennemerland.nl

Doelgroepen
 • Kinderen 10 - 12 jaar
 • Kinderen 7 - 9 jaar
 • Kinderen 16-18 jaar
 • Kinderen 13-15 jaar
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • Vanaf 65 jaar (65+)
 • leerkrachten primair onderwijs
 • docenten voortgezet onderwijs
 • bibliotheekmedewerkers
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen MBO
 • deelnemers voorschoolse educatie
 • studenten HBO
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • ouders / verzorgers
 • mensen met een leesbeperking
 • laaggeletterden

Programmalijnen
 • Jeugd & onderwijs
 • Persoonlijke ontwikkeling

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast op meerdere locaties

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • gratis

De BibliotheekCast - Podcast van de Bibliotheek

Als Bibliotheek zijn we altijd op zoek naar aansprekende vormen om mensen op een laagdrempelige en inspirerende manier te betrekken bij taal, lezen, digitale vaardigheden, ontmoeting en debat. Daarom ontwikkelde de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een podcast. Het is een laagdrempelige manier om kennis over te dragen en het aantal podcastluisteraars stijgt snel. In de BibliotheekCast delen we onze eigen kennis.

De podcast is ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, zoals opvoeders, vrijwilligers, onderwijs, jeugd, NT1- en NT2. De eerste 5 afleveringen zijn af en gaan over voorlezen, leesplezier (6-12 jaar), nepnieuws, laaggeletterdheid en mediawijsheid. De afleveringen duren maximaal 15 minuten en zijn te beluisteren op SoundCloud, Spotify en iTunes.

Opschaling: de BibliotheekCast is zo gemaakt dat elke bibliotheek de afleveringen via haar eigen kanalen met haar eigen klanten kan delen. Er is een toolkit ontwikkeld om het gebruik in de branche te stimuleren. De eerste resultaten zijn veelbelovend.


Doel innovatieproject

Mensen op een laagdrempelige en inspirerende manier te betrekken bij taal, lezen, digitale vaardigheden, ontmoeting en debat.


Startjaar innovatie
 • 2018

Toelichting innovatiefase

De eerste 5 afleveringen van de BibliotheekCast zijn gerealiseerd. De BibliotheekCast is zo gemaakt dat elke bibliotheek de afleveringen via haar eigen kanalen met haar eigen klanten kan delen. Daarnaast is een toolkit ontwikkeld met daarin een format voor het maken van een aflevering, een logo, artwork en tune.


Aanpak project

Projectplan en communicatieplan opgesteld, op basis waarvan de financiering is geregeld.
Uitvoering van het project:
1. Afstemming over de onderwerpen met deskundigen in de Bibliotheek.
2. Opstellen script.
3. Opnames.
4. Montage.
5. Podcast online zetten
6. Promotie podcast.
7. Evaluatie.
8. Inhoudelijke en financiële verantwoording.
9. Doorontwikkeling.


Samenwerkingspartners overig

Maike van Pelt, radio- en podcastmaker; Koninklijke Bibliotheek


Resultaat

5 podcastafleveringen zijn gerealiseerd:
1. Tips om nog leuker voor te lezen
2. Hoe wordt lezen voor kinderen nog leuker?
3. Hoe ziet je leven eruit als je laaggeletterd bent?
4. Hoe herken je nepnieuws?
5. Kinderen mediawijs opvoeden

Een toolkit met daarin een format voor het maken van een aflevering, logo, artwork en tune is voor andere bibliotheken beschikbaar. Er is een promotiecampagne gestart. Er zijn verschillende middelen en kanalen ingezet zoals: social media, narrowcasting, promotie in de bibliotheekvestigingen (o.a. boekenleggers), buitenreclame, e-mailmarketing.


Tips en tricks

Maak gebruik van een professionele radio- of podcastmaker om de kwaliteit van het script, de opnames, montage en techniek te waarborgen. Voor andere tips zie het format voor het maken van een aflevering.Evaluatie toelichting

Het downloaden van de podcast wordt over de periode van een jaar gemeten en naar aanleiding daarvan kan de communicatie worden aangepast om het gebruik van de podcast te vergroten. Een vertegenwoordiging van de verschillende doelgroepen zal worden gevraagd naar de effectiviteit van de informatie en praktische toepasbaarheid. Deze informatie is in de zomer van 2019 beschikbaar.Toelichting overnamemogelijkheid

De 5 gerealiseerde afleveringen zijn zo gemaakt dat deze onbewerkt ingezet kunnen worden door andere bibliotheken. Op basis van de toolkit kunnen bibliotheken nieuwe afleveringen toevoegen. Neem hiervoor contact op met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.