Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Rijnbrink


Carola Oldemaat
M 0610269671
E Carola.oldemaat@rijnbrink.nl

Doelgroepen
 • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Ontmoeting en debat

Innovatiefase
 • anders (geef toelichting)

Thema

Persoonlijke ontwikkeling
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)
 • technologie en makers

Verandering en verbreding
 • digitale bibliotheek / digitalisering
 • bibliotheek 3.0
 • optimalisatie en transformatie

Flankerende prioriteiten
 • kennisdeling

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • materialen gratis

Inspiratiegids Duurzaam ondernemen met je lab

Via werkplaatsen kunnen mensen bij de fysieke bibliotheek terecht om te creëren, uit te vinden, kennis te vergaren en te delen. Dit vergroot de 21e-eeuwse vaardigheden als creatief denken, probleemoplossend vermogen, verbanden leggen en samenwerken, die ook belangrijk zijn om mediawijs te zijn of te worden.

Het belang van maken, techniek en digitale vaardigheden wordt algemeen erkend door de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs.
Steeds meer Bibliotheken willen hierop inspelen door een lab in hun Bibliotheek op te zetten. Maar is iedere Bibliotheek met de bijbehorende lokale context geschikt voor een eigen lab?
Om een antwoord te geven op deze vraag heeft de Koninklijke Bibliotheek een pilot laten uitvoeren over het duurzaam ondernemen met een lab. Het resultaat daarvan is een toolkit waarin methodieken, interviews, tips en een stappenplan zijn te vinden. Mensen van binnen en buiten de branche delen hun visies en ideeën over hun eigen labs. Daarmee is het naast een toolkit ook een inspiratiegids.


Doel innovatieproject

De visie Mediawijsheid 2016-2018 van de Koninklijke Bibliotheek (KB) gaat uit van drie rollen voor de bibliotheek: die van warenhuis, wegwijzer en werkplaats. De pijler werkplaats is nieuw voor het bibliotheekveld. Daarom heeft de KB een pilot uit laten voeren gericht op het duurzaam ondernemen met een lab in de Bibliotheek. De toolkit helpt door middel van de methodieken stakeholderanalyse, Canvas en Design Thinking de juiste keuzes te maken.


Startjaar innovatie
 • 2017

Toelichting innovatiefase

De toolkit is ontwikkeld in het kader van een pilot van de KB.

Toolkit (link)
Toolkit