Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
ZB Middelburg
Vlissingen

Anne-Marie van Houtert
T 0118 654386
E AvanHoutert@dezb.nl

Doelgroepen
 • bibliotheekmedewerkers
 • deelnemers voorschoolse educatie
 • docenten voortgezet onderwijs
 • Kinderen 7 - 9 jaar
 • Kinderen 10 - 12 jaar
 • Kinderen 13-15 jaar
 • Kinderen 16-18 jaar
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen MBO
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • niet-digivaardigen
 • ouders / verzorgers
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • studenten HBO
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • Vanaf 65 jaar (65+)

Programmalijnen
 • Jeugd & onderwijs
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast op één locatie

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • gratis
 • Creative Commons-licentie

FabLab Zeeland

FabLab Zeeland is de leer- en werkplaats van ZB waar alles draait om “leren maken”. Jong en oud kan de machines die er staan gebruiken voor hobby, opleiding of werk.

Op drie middagen in de week kunnen de machines, zoals 3D-printers, lasersnijder of vinylsnijder, vrij gebruikt worden voor eigen projecten. Bezoekers betalen alleen de materiaalkosten. Middels een ‘fabmoment’ beschrijven bezoekers wat ze hebben gemaakt en hoe ze dit hebben gedaan. Zo kunnen andere bezoekers ervan leren en nieuwe vaardigheden opdoen.


Doel innovatieproject

De belangrijkste doelen van FabLab Zeeland zijn:
- Informeren, demonstreren en faciliteren op het gebied van digitale fabricage.
- Bevorderen digitale geletterdheid en het aanjagen van het maakonderwijs in Zeeland.
- Creëren van lichte verdienmodellen / maatwerk.
- Co-creatie: opzetten nieuwe initiatieven / samenwerkingsverbanden met o.a. burgers, onderwijs, bedrijfsleven.

Daarnaast zijn duurzaamheid en het wekken van interesse voor bèta techniek belangrijke uitgangspunten. Zo vormt het FabLab binnen de ZB een kenniscentrum, waarin mediawijsheid en maakonderwijs hand in hand gaan.


Startjaar innovatie
 • 2015

Aanpak project

In 2014 is gestart met een initiatiefgroep met een brede vertegenwoordiging. In 2015 is het FabLab gestart in ZB. De adviesgroep bestond uit Frysklab en Protospace Utrecht. Het FabLab is opgezet als pilot en moet vanaf 2018 meer geïntegreerd worden in de totale dienstverlening van ZB. Ook een uitrol in de provincie wordt daarin meegenomen.
De werkwijze van FabLab Zeeland is gebaseerd op het FabLab concept.

Borging binnen de ZB:
Het FabLab is een onderdeel binnen het team Kennisdiensten en Collectievorming. Naast de leer- werkplaats beschikt het FabLab ook over een eigen bibliotheekcollectie die bezoekers van het FabLab kunnen raadplegen.

Intern werkt het FabLab samen met of ter ondersteuning van de diverse projecten / activiteiten die vanuit de verschillende afdelingen van de ZB worden georganiseerd. Te denken valt hierbij aan de Kinderboekenweek en Nederland Leest.


Samenwerkingspartners overig

Scalda
HZ University of Applied Science
University College Roosevelt
Zeeuws Archief
LMG
Erfgoedsector


Resultaat

FabLab voor de provincie Zeeland om jong en oud kennis te laten maken met 21ste eeuwse vaardigheden.Evaluatie toelichting

In 2018 wordt het FabLab geëvalueerd. De eerste jaren was veel trial en error. Verschillenden producten en diensten zijn aangeboden. In 2018 wordt het FabLab meer geïntegreerd met de andere bibliotheekdiensten in het kader van de maatschappelijke bibliotheek.
Evaluatieverslag is nog niet beschikbaar.Toelichting overnamemogelijkheid

FabLab gaat uit van open source en open data. Het concept voldoet aan de eisen van het FabLab charter.