Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
ZB Middelburg
Middelburg

Alinda Mastenbroek
T 0118 654217
E amastenbroek@dezb.nl

Doelgroepen
 • 7 jaar
 • 8 jaar
 • 9 jaar
 • 10 jaar
 • 11 jaar
 • 12 jaar
 • 13 jaar
 • 14 jaar
 • 15 jaar
 • 16 jaar
 • 17 jaar
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • Vanaf 50 jaar (50+)
 • Vanaf 65 jaar (65+)
 • bibliotheekmedewerkers
 • docenten voortgezet onderwijs
 • leerkrachten primair onderwijs
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • deelnemers voorschoolse educatie
 • leerlingen MBO
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • studenten HBO
 • anderstaligen
 • niet-digivaardigen
 • ouders / verzorgers

Kernfunctie
 • Leren
 • Informeren

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast op één locatie

Thema

Jeugd en onderwijs
 • mediawijsheid

Persoonlijke ontwikkeling
 • technologie en makers
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)

Verandering en verbreding
 • bibliotheek 3.0

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • gratis
 • Creative Commons-licentie

FabLab Zeeland

FabLab Zeeland is de leer- en werkplaats van ZB waar alles draait om “leren maken”. Jong en oud kunnen de machines die er staan gebruiken voor hobby, opleiding of werk. Het FabLab beschikt o.a. over de volgende (digitale) maakmachines:
- 12 x 3D-printers (variërend van Ultimaker 2 go, UM2, UM2+, UM3)
- 1x 3D-scanner (Cubify Sense)
- 1x Lasersnijder (GCC X252)
- 1x Vinylsnijder (expert 24)
- 1x Silhouette Curio (etsen, plotten, stipling, vinylsnijden)
- 1x Zwenkarm Transferpers
- 1x Formbox, een mini vacuumvormer (mei 2018)

De werkwijze van FabLab Zeeland is gebaseerd op het internationale FabLab concept en volgt het Fabcharter zoals deze binnen de FabLab community gehanteerd wordt.

Personele bezetting:
Het vaste team van FabLab Zeeland bestaat in totaal uit 2.1ft en is als volgt opgebouwd:
- 28 uur Informatiespecialist A
- 32 uur Informatiespecialist B
- 16 uur Vakreferent Wetenschap en Techniek

Tijdelijke bezetting: 8 uur technisch medewerker voor onderhoud (via payroll constructie)

Leer- werkplaats voor het MBO:
Binnen het FabLab bieden we stageplaatsen voor de duur van 20 weken aan voor het MBO (o.a. Scalda en Cibap).

Het gaat om de volgende opleidingen:
- ICT
- Mediavormgeving
- Applicatieontwikkeling
- Ruimtelijk vormgever
Er zijn minimaal 2 - maximaal 4 plaatsen beschikbaar per stageperiode.


Openingstijden:

Maandag van 13.00 – 20.00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur

Tijdens deze uren kunnen de machines zoals 3D-printers, lasersnijder of vinylsnijder vrij gebruikt worden voor je eigen projecten. Je betaalt alleen de materiaalkosten. Wat je maakt kun je delen met anderen middels een ‘fabmoment’, waarin je beschrijft wat je hebt gemaakt en hoe je het hebt gemaakt. Zo kunnen andere bezoekers hiervan leren en nieuwe vaardigheden opdoen. Voor vragen kun je altijd terecht bij een deskundige medewerker.

Op afspraak:
Buiten de openingstijden is het het mogelijk om op afspraak het FabLab te bezoeken of een machine te reserveren.


Doel innovatieproject

De belangrijkste kenmerken van FabLab Zeeland zijn:
- Informeren, demonstreren en faciliteren op het gebied van digitale fabricage.
- Bevorderen digitale geletterdheid en het aanjagen van het maakonderwijs in Zeeland.
- Creëren van lichte verdienmodellen / maatwerk
- Co-creatie: opzetten nieuwe initiatieven / samenwerkingsverbanden met o.a. burgers, onderwijs, bedrijfsleven
Daarnaast zijn duurzaamheid en het wekken van interesse voor bèta techniek belangrijke uitgangspunten. Zo vormt het FabLab binnen de ZB een kenniscentrum, waarin mediawijsheid en maakonderwijs hand in hand gaan.


Startjaar innovatie
 • 2015

Aanpak project

In 2014 is gestart met initiatiefgroep met een brede vertegenwoordiging. In 2015 is FabLab gestart in ZB. Projectplan is opgesteld, formatie benoemd, scholing opgezet en machinepark aangeschaft. Adviesgroep bestaande uit Frysklab en Protospace Utrecht. FabLab is opgezet als pilot en moet vanaf 2018 meer geïntegreerd worden in de totale dienstverlening van ZB. Ook een uitrol in de provincie wordt daarin meegenomen. De werkwijze van FabLab Zeeland is gebaseerd op het FabLab concept. Zie: http://fab.cba.mit.edu/about/charter/.

Borging binnen de ZB
Het FabLab is een onderdeel binnen het team Kennisdiensten en Collectievorming in de afdeling Kennisdiensten & Collecties. Naast de leer- werkplaats beschikt het FabLab ook over een eigen bibliotheekcollectie die bezoekers van het FabLab kunnen raadplegen.
Daarnaast heeft het FabLab nauwe relaties met:
- Afdeling Dienstverlening
- Afdeling Programmering, evenementen en communicatie
- Afdeling Educatie en Talentontwikkeling
- Afdeling Bedrijfsbureau

Intern werkt het FabLab samen met of ter ondersteuning van de diverse projecten / activiteiten die vanuit de verschillende afdelingen van de ZB worden georganiseerd. Te denken valt hierbij aan:
- Boekenweek
- Kinderboekenweek
- Kinderkunstweek
- Wetenschapsdag
- Taalhuis Walcheren
- Kunstbende Zeeland
- Nederland Leest
- Artist in Residence


Samenwerkingspartners
Naam organisatie Soort organisatie Plaats
Scalda ROC Middelburg
HZ Hogeschool Vlissingen
UCR Universiteit Middelburg
Zeeuws Archief Archief Middelburg
LMG
Erfgoedsector

Samenwerkingsplatform

Resultaat

FabLab voor de provincie Zeeland om kennis te maken met 21ste eeuwse vaardigheden voor jong en oud.Evaluatie toelichting

In 2018 wordt FabLab geëvalueerd. De eerste jaren was veel trial en error. Verschillenden producten en diensten zijn aangeboden. In 2018 wordt FabLab meer geïntegreerd met de andere bibliotheekdiensten in het kader van de maatschappelijke bibliotheek. Thema’s als laaggeletterdheid, cultureel erfgoed en basisvaardigheden. Evaluatieverslag is nog niet beschikbaar.Toelichting overnamemogelijkheid

FabLab gaat uit van open source en open data. Het concept voldoet aan de eisen van het FabLab charter.