Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Fers
Leeuwarden

Jeroen de Boer
E jeroen@fers.nl

Doelgroepen
 • docenten voortgezet onderwijs
 • Kinderen 4 - 6 jaar
 • Kinderen 7 - 9 jaar
 • Kinderen 10 - 12 jaar
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs

Programmalijnen
 • Jeugd & onderwijs
 • Participatie & zelfredzaamheid
 • Persoonlijke ontwikkeling

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • Creative Commons-licentie
 • begeleiding betaald
 • materialen betaald

Impact door Connectie op School (PO)

Hoe adopteren kinderen nieuwe ontwikkelingen en technologie zo gemakkelijk mogelijk om daarmee lokale impact te realiseren? Uitgangspunt is dat door het gebruik van goedkope technologie en een passende werkmethode de slagkracht en het handelingsperspectief van kinderen vergroot wordt. Het stelt hen namelijk in staat om de macht over de technologie te hebben en die betekenisvol voor zichzelf, de school of hun omgeving te kunnen inzetten. In de praktijk betekent het dat kinderen een gezamenlijk doel formuleren en hiervoor een oplossing 'maken'. Daarbij gebruiken zij de machines en materialen uit het mobiele lab, maar ook noodzakelijke kennis van buiten wordt ingevlogen.

Vaardigheden: 21st century skills, creatief denken, probleem oplossen, ICT basisvaardigheden, samenwerken

Technieken: 2D, 3D, maken, programmeren, elektronica


Doel innovatieproject

Hoe adopteren kinderen nieuwe ontwikkelingen en technologie zo gemakkelijk mogelijk om daarmee lokale impact te realiseren?
Uitgangspunt is dat door het gebruik van goedkope technologie en een passende werkmethode de slagkracht en het handelingsperspectief van kinderen vergroot wordt. Het stelt hen namelijk in staat om de macht over de technologie te hebben en die betekenisvol voor zichzelf, de school of hun omgeving te kunnen inzetten. In de praktijk betekent het dat kinderen een gezamenlijk doel formuleren en hiervoor een oplossing ?maken?. Daarbij gebruiken zij de machines en materialen uit het mobiele lab, maar ook noodzakelijke kennis van buiten wordt ingevlogen.


Startjaar innovatie
 • 2017