Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
BiSC
Bunnik

Ronald Huizer
E r.huizer@biscutrecht.nl

Doelgroepen
 • 12 jaar
 • 15 jaar
 • 13 jaar
 • 17 jaar
 • 14 jaar
 • 16 jaar
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • Vanaf 65 jaar (65+)
 • Vanaf 50 jaar (50+)
 • leerkrachten primair onderwijs
 • docenten voortgezet onderwijs
 • bibliotheekmedewerkers
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • studenten HBO
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs
 • deelnemers voorschoolse educatie
 • studenten WO
 • leerlingen MBO
 • anderstaligen

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Ontmoeting en debat

Innovatiefase
 • idee

Thema

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • Creative Commons-licentie

Campus NL

In navolging van de nieuwe EU regelgeving rondom wetenschappelijk onderzoek waarin vanaf 2020 al het wetenschappelijke onderzoek standaard Open Access is15, ontstaan nieuwe mogelijkheden om beschikbare wetenschappelijk kennis en informatie te verspreiden, die relevant kan zijn voor burgers en bedrijven. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om – internationaal en nationaal- academische cursussen en opleidingen te volgen via internet, zoals via Massive Open Online Courses.

In samenwerking met de provinciale kennisinstellingen (zie ook Netwerken met kennisinstellingen) kan de ontsluiting hiervan naar de heel Nederland/hele provincie Utrecht worden onderzocht en hiermee experimenten en nieuwe proposities worden ontwikkeld.

Zo kan een Campus NL/Utrecht ontstaan waarbij de kennisketen zich niet beperkt tot de fysieke campus en waarin nieuwe kansen ontstaan voor de kenniseconomie. Denk aan toepassingen voor het voortgezet onderwijs, maar ook in het kader van Leven lang leren. Door deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en met geïnteresseerde partijen gesprekken arrangeren kunnen nieuwe allianties worden ontwikkeld. Waar concrete mogelijkheden zich voordoen worden projectideeën voorgelegd aan de bibliotheken.


Doel innovatieproject

Een nieuwe alliantie vormen tussen zowel onderwijs, onderzoek en bibliotheeksector. Hiermee kunnen nieuwe kennisproposities ontwikkeld worden, waarmee de benutting van bestaande kennis en kennis-communities wordt versterkt.


Startjaar innovatie
 • 2017