Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Oosterschelde
Heinkenszand

Wanda Broos
M 0651450203
E w.broos@bibliotheekoosterschelde.nl

Doelgroepen
 • 6 jaar
 • 3 jaar
 • 10 jaar
 • 7 jaar
 • 2 jaar
 • 8 jaar
 • 9 jaar
 • 4 jaar
 • 11 jaar
 • 1 jaar
 • 0 jaar
 • 5 jaar
 • 13 jaar
 • 16 jaar
 • 12 jaar
 • 15 jaar
 • 17 jaar
 • 14 jaar
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • Vanaf 65 jaar (65+)
 • Vanaf 50 jaar (50+)
 • bibliotheekmedewerkers
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • deelnemers voorschoolse educatie
 • mensen met een leesbeperking
 • niet-digivaardigen
 • anderstaligen
 • laaggeletterden
 • ouders / verzorgers

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Lezen
 • Ontmoeting en debat

Innovatiefase
 • idee

Thema

Participatie en zelfredzaamheid
 • basisvaardigheden
 • maatschappelijke deelname

Persoonlijke ontwikkeling
 • een leven lang leren

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Dichterbij de kern

Het lokaal Frans in het Pontes Lyceum in Goes vormde op 15 november het vrolijke decor van de workshop ‘Dichterbij de Kern’ van de Bibliotheek Oosterschelde en Zorggroep Ter Weel. Zo’n tien enthousiaste deelnemers bogen zich met elkaar over de uitdaging om na te denken over het vergroten van de basisvaardigheden in een dorp of kleine kern in de Oosterschelderegio. En natuurlijk zijn basisvaardigheden dan niet een doel op zich, maar een middel om de leefbaarheid te vergroten.

Simpel hoor: als alle mensen van 0-99 jaar in een dorp taal- digitaal- en sociaalvaardig zijn, dan is het dorp een prettige plek om te leven en om te blijven wonen. Dan kunnen we met elkaar in die kleine kern de vergrijzing aan en gaan we met elkaar de ontgroening tegen. Dan is er een winkel, leven bewoners met elkaar en zijn de Zeeuws-Vlaamse drie W’s van wonen, werk en wijf? goed geregeld.

Hoe gaan we dit organiseren? Volgens de deelnemers moeten we weten wat het dorp wil. Ook is het zaak om aanjagers te zoeken en dan gewoon te beginnen. Werken vanuit wensen en talenten van de bewoners is ook een voorwaarde. Verder moeten we de lokale ondernemers betrekken en niet vergeten om de sociale teams in te zetten.

Kortom: werk aan de winkel. Medio januari 2018 is de vervolgbijeenkomst en vanaf daar gaan we doorpakken. Met elkaar krijgen we het voor elkaar!


Doel innovatieproject

Iedereen voldoende vaardig!

Deze oplossing is het begin geworden van een bijzondere samenwerking. En vanuit deze samenwerking leggen Zorggroep Ter Weel en Bibliotheek Oosterschelde nu de uitdaging neer om in een willekeurige kleine kern, samen met burgers en andere partijen zoals bedrijven, scholen, vrijwilligersorganisaties en kerken, in twee jaar tijd een basisniveau op het gebied van taal, digitaal, sociaal en financieel te realiseren voor alle mensen uit het dorp. Dit omdat niet alle inwoners van de dorpen volledig mee kunnen doen in de samenleving, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met de Nederlandse taal, schulden hebben, of moeite hebben met telefoons of computers.


Startjaar innovatie
 • 2017

Samenwerkingspartners
Zorggroep Ter Weel Zorggroep Goes
Gemeente Reimerswaal Gemeente Kruiningen
Stichting Lezen en Schrijven Stichting Den Haag
Taalhuis Bibliotheek Oosterschelde Taalhuis Goes