Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Vereniging van Openbare Bibliotheken
Utrecht

Gina Zoetendaal
M 0657704302
E g.zoetendaal@newpublic.nl

Doelgroepen
  • bibliotheekmedewerkers

Programmalijnen
  • Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Evaluatievorm
  • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
  • gratis

Bibliotheken en gemeentelijke samenwerking

De gemeente heeft als opdrachtgever en subsidieverstrekker een belangrijke rol voor bibliotheken. Een goede samenwerking is dan ook van belang. Met de verbreding van het takenpakket, krijgen bibliotheken meer en vooral ook nieuwe verantwoordelijkheden. De bibliotheek vervult steeds vaker een rol als ondernemer. In deze checklijst worden handvatten aangereikt die bibliotheken kunnen helpen om zich beter te positioneren bij de gemeente.


Doel innovatieproject

De aanleiding van dit onderzoek was het project Route 2020. De informatie in de checklijst is verkregen aan de hand van interviews met verschillende medewerkers bij bibliotheken als ook gemeenten. Dit project ging in op diverse onderwerpen, en had onder andere de focus op de successen die er al zijn in de bibliotheekbranche.


Startjaar innovatie
  • 2017

Aanpak project

Informatie is verzameld door in gesprek te gaan met directeuren, medewerkers en beleidsadviseurs van verschillende bibliotheken en gemeenten door heel Nederland. Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de bibliotheek en gemeenten? De belangrijkste factoren zijn weergeven in de bijgevoegde checklijst.