Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Vereniging van Openbare Bibliotheken
Utrecht

Gina Zoetendaal
E g.zoetendaal@newpublic.nl

Doelgroepen
  • bibliotheekmedewerkers

Programmalijnen
  • Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Evaluatievorm
  • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
  • gratis

Bibliotheken en lokale samenwerkingen

De verantwoordelijkheden van de bibliotheek nemen toe: steeds meer is het een werkplaats dat mensen ondersteund bij participatie in de samenleving. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het aanbod. Hiervoor kunnen samenwerkingen worden opgezocht op met lokale organisaties, zodat expertise en klanten worden gedeeld. In deze checklijst worden handvatten aangereikt die bibliotheken kunnen helpen bij het aangaan van samenwerkingen met andere organisaties.


Doel innovatieproject

De aanleiding van dit onderzoek was het project Route 2020. De informatie in de checklijst is verkregen aan de hand van
interviews met verschillende medewerkers bij bibliotheken als ook gemeenten. Dit project ging in op diverse onderwerpen, en had onder andere de focus op de successen die er al zijn in de bibliotheekbranche.


Startjaar innovatie
  • 2017

Aanpak project

Informatie is verzameld door in gesprek te gaan met directeuren, medewerkers en beleidsadviseurs van verschillende bibliotheken en gemeenten door heel Nederland. Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de bibliotheek en (lokale) organisaties? De belangrijkste factoren zijn weergeven in de bijgevoegde checklijst.