Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
de Bibliotheek Het Groene Hart
WOERDEN

Marjo Geuijen
T 0348 441941
E Marjo@regiobibliotheekhetgroenehart.nl

Doelgroepen
 • 2 jaar
 • 3 jaar
 • 4 jaar
 • 5 jaar
 • 6 jaar
 • 7 jaar
 • 8 jaar
 • 9 jaar
 • 10 jaar
 • 11 jaar
 • 12 jaar
 • bibliotheekmedewerkers
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • deelnemers voorschoolse educatie
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs
 • ouders / verzorgers

Kernfunctie
 • Lezen
 • Leren

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Thema

Jeugd en onderwijs
 • doorgaande leeslijn 0-18
 • mediawijsheid

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

21e eeuwse vaardigheden - verbinding lezen, mediawijsheid en burgerschap

De ‘Doorgaande lijn 21e eeuwse vaardigheden’ combineert digitale- en sociale vaardigheden, persoonsontwikkeling, taal en burgerschap in één methode.

De methode bestaat uit drie delen en sluit aan op de thema’s van Het Nationaal Media Paspoort. De delen zijn gelijkmatig in maanden en kwartalen ingedeeld en zijn verdiepend. De lessen zijn compact en behapbaar en sluiten aan bij bestaande methodes zoals de Kanjertraining en de Vreedzame School.

In deze methode oefenen kinderen in schoolbreed verband met communiceren, problemen oplossen, kritisch denken, zelfregulering, sociale- en culturele vaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid. Meerdere aspecten van burgerschap komen tot hun recht.

Deel 1: Nationaal Media Paspoort: (online) mediawijsheid/ mediaempowerment
Deel 2: Verdieping: (offline) lezen, taal en burgerschap in de klas
Deel 3: Implementatie: (offline) lezen, taal en burgerschap in de praktijk

Het concept is in eerste instantie gericht op het Primair Onderwijs. Daarna start de ontwikkelen voor 2-4 jaar. Doel is het ontwikkelen van een doorgaande lijn van 0 – 18.


Doel innovatieproject

1. Combineren lezen, mediawijsheid en burgerschap
2. vergroten leesplezier en leesmotivatie
3. Samenwerking landelijke projecten op het gebied van burgerschap en mediawijsheid


Startjaar innovatie
 • 2017

Aanpak project

Deel 1: Nationaal Media Paspoort: (online) mediawijsheid/ mediaempowerment
Doorgaande lijn waarin kinderen schoolbreed in 7 thema’s leren over online gedrag, identiteit, privacy en veiligheid, sociale omgangsvormen en leren kiezen voor geschikte mediacontent. De uitvoering van de thema’s wordt strak geregisseerd, begeleid en verdeeld over de maanden van het schooljaar.

Deel 2: Verdieping: (offline) lezen, taal en burgerschap in de klas
Lees- en taalactiviteiten gekoppeld aan 3 overkoepelende burgerschapsthema’s uit het Nationaal Media Paspoort, gericht op sociale vaardigheden, persoonsontwikkeling en taal. De ‘Verdieping’ gaat uit van lezen en taal als basis. Door gerichte inzet van boeken, taal- en mediaeducatie en hierin eenvoudig aan te sluiten bij deze bestaande methoden als de Kanjertraining en de Vreedzame School, kunnen we doelen maximaal effectueren.

Deel 3: Implementatie: (offline) lezen, taal en burgerschap in de praktijk
De opdrachten uit deel 2 worden afgesloten met gezamenlijke implementatiemomenten. Dit deel levert voor kinderen een grote meerwaarde op omdat kinderen nu de kans krijgen om te oefenen en het geleerde actief (naar buiten toe) te implementeren. Ouders, de buurt, de omgeving wordt actief betrokken bij het project.