Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Koninklijke Bibliotheek
's-Gravenhage

Stichting Lezen/Adriaan Langendonk
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
M 0618161567
E alangendonk@lezen.nl

Doelgroepen
 • 11 jaar
 • 5 jaar
 • 8 jaar
 • 6 jaar
 • 7 jaar
 • 9 jaar
 • 10 jaar
 • 4 jaar
 • 12 jaar
 • 13 jaar
 • 17 jaar
 • 15 jaar
 • 16 jaar
 • 14 jaar
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • docenten voortgezet onderwijs
 • bibliotheekmedewerkers
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • ouders / verzorgers

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Lezen

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Jeugd en onderwijs
 • doorgaande leeslijn 0-18
 • mediawijsheid

Flankerende prioriteiten
 • effectmeting en monitoring
 • kennisdeling
 • ontwikkeling vakdeskundigheid

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag
 • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

de Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeenten op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.


Doel innovatieproject

De Bibliotheek op school is innovatief voor wat betreft de organisatie van bibliotheekwerk binnen het primair en voortgezet onderwijs. Innovatie op o.a. leesomgeving (collectie), expertise, evidentie, samenwerking.


Startjaar innovatie
 • 2009

Toelichting innovatiefase

128 basisbibliotheken (87%) hebben op tenminste één basisschool in het werkgebied een de Bibliotheek op school locatie opgezet. In totaal gaat het om ruim 2.900 scholen eind 2018 (42% van het totaal aantal basisscholen).

56 basisbibliotheken (35%) hebben met tenminste één VMBO-school in het werkgebied een dBos-vo samenwerking. In totaal gaat het im 183 VMBO scholen (11% van het totaal aantal vo-scholen)Evaluatie toelichting

Wetenschappelijk promotieonderzoek Universiteit van Leiden afgerond in 2015. In 2014 geëvalueerd door Kwink in opdracht van OCW.