Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Koninklijke Bibliotheek
's-Gravenhage

Nicoline Hendriks (SPN)
E nicoline.hendriks@rijnbrink.nl

Maaike Toonen
E maaike.toonen@kb.nl

Doelgroepen
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • leerkrachten primair onderwijs
 • docenten voortgezet onderwijs
 • bibliotheekmedewerkers
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • niet-digivaardigen
 • laaggeletterden
 • anderstaligen

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren
 • Lezen

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Participatie en zelfredzaamheid
 • basisvaardigheden
 • maatschappelijke deelname

Evaluatievorm
 • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
 • gratis

Bibliotheek en Basisvaardigheden

De Bibliotheek ondersteunt burgers die onvoldoende vaardig zijn om mee te kunnen doen in de samenleving. Het nationale programma Bibliotheek en Basisvaardigheden is bedoeld om bibliotheken te ondersteunen bij het organiseren van diensten voor mensen met beperkte taal- en digivaardigheden.
Op de website van het programma de Bibliotheek en Basisvaardigheden vind je wetgeving, beleid, aanbod, tips, trucs en inspirerende voorbeelden van collega's, onder meer voor het digiTaalhuis.

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor de actuele ontwikkelingen en kennisdeling.


Doel innovatieproject

Als bibliotheken willen we ertoe bijdragen dat er een eind komt aan de situatie dat 2,5 miljoen volwassen Nederlanders niet in staat zijn om mee te draaien in de samenleving. Zij kunnen niet goed genoeg lezen, rekenen of met computers omgaan.
Streven is dat iedere bibliotheek een digiTaalhuis heeft. Het programma biedt informatie over wetgeving, beleid, tips, trucs en inspirerende voorbeelden van collega’s.


Startjaar innovatie
 • 2016

Toelichting innovatiefase

Landelijk programma, dat overal in Nederland wordt geïmplementeerd.


Aanpak project

Bibliotheken zetten met (digiTaalhuis)partners hun expertise in om prestaties op het gebied van basisvaardigheden van volwassenen te verbeteren en op die manier de maatschappelijke waarde van bibliotheken te vergroten. De KB en de POI's implementeren deelprogramma's en er worden via de website materialen beschikbaar gesteld.


Samenwerkingspartners
SPN
Het Begint met Taal
Stichting Lezen
Stichting Lezen en Schrijven


Evaluatie toelichting

Er is een aantal meetinstrumenten ontwikkeld om de effectiviteit van de programma's te onderzoeken.