Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Probiblio
Hoofddorp

Erik Reuvers
T 023 5546229
E ereuvers@probiblio.nl

Doelgroepen
 • Kinderen 16-18 jaar
 • Kinderen 13-15 jaar
 • Vanaf 65 jaar (65+)
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • bibliotheekmedewerkers

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Thema

Jeugd en onderwijs
 • mediawijsheid

Participatie en zelfredzaamheid
 • basisvaardigheden

Verandering en verbreding
 • digitale bibliotheek / digitalisering
 • optimalisatie en transformatie

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag
 • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

21st century skills

Bibliotheken spelen in toenemende mate een rol in het onderwijs rond de 21st century skills, maar veel wordt nog ad-hoc opgepakt zonder samenhang van programma’s. ProBiblio speelde al een brede rol rond mediawijsheid – maar met de introductie van het 21st skills model is een focus op digitale geletterdheid (mediawijsheid, ICT basisvaardigheden, computational thinking en informatievaardigheden) goed uit te leggen.


Doel innovatieproject

Bibliotheken ervaren ProBiblio als een ervaren en gedegen speler op het gebied van 21st century skills. Bibliotheken omarmen het 21st century skills model en zetten breed in op digitale vaardigheden. Medewerkers van bibliotheken doen meer kennis op rond 21st century skills – met name content curation en informatievaardigheden.


Startjaar innovatie
 • 2017

Toelichting innovatiefase

Er zijn momenteel 11 bibliotheken die zich hebben opgegeven voor dit project – te weten Den Haag, Gooi en Meer, Gouda, Haarlemmermeer, Hilversum, Hoeksche Waard, Westland, Zoetermeer, Huizen-Laren-Blaricum, OBA en Langedijk. De bevindingen en uitkomsten van de ontwikkelingsfase worden met het netwerk gedeeld- tijdens de implementatie fase zal de focus op Zuid Hollandse bibliotheken liggen.


Aanpak project

Ontwikkeling: samen met de betrokken bibliotheken vindt onderzoek plaats vanaf strategisch kader tot praktische uitvoer van het 21st skills model. We zoeken naar best practices en big failures om die te vertalen naar een lokale praktijk. Bij behoefte van de bibliotheken worden programma’s gezocht of eventueel ontwikkeld. Ook wordt gekeken wat de (bij)scholingsbehoefte van het personeel is.
Implementatie: het resultaat bij de 11 bibliotheken is de profilering van 21st century skills in het onderwijs met een praktische uitwerking. Een aanbod op maat vanuit de missie en kennis van de bibliotheek. Met als onderdelen: • Intake gesprekken met bibliotheken • een experimenteel innovatietraject voor medewerkers• Informatievaardigheden in de frontoffice • Programmeeronderwijs / computational thinking• Maker spaces en Fablabs• Medewerkerstraining 21st century skills en Content Curation• Strategische trajecten (Hoe zetten wij vanuit onze missie mediawijsheid in)• Evaluaties• Kenniscirkel 21st century skills


Samenwerkingspartners overig

Bibliotheken genoemd onder toelichting innovatiefase.


Resultaat

Met de mediacoaches van 11 bibliotheken krijgen we duidelijk voor ogen hoe zij een rol kunnen spelen binnen 21st century skills. Kennis en informatie uitwisselen tussen good practices en bibliotheken die nog moeten beginnen, vanuit de regio maar ook daarbuiten – voor alle bibliotheken in het netwerk.Evaluatie toelichting

Na de ontwikkelingsfase wordt het traject met de deelnemende bibliotheken positief geëvalueerd, de implementatie wordt met meer bibliotheken gedaan dan de ontwikkeling.
Na de implementatiefase wordt wederom positief geëvalueerd.