Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Koninklijke Bibliotheek
's-Gravenhage

Maaike Toonen
E maaike.toonen@kb.nl

Doelgroepen
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • bibliotheekmedewerkers
 • laaggeletterden
 • niet-digivaardigen

Kernfunctie
 • Informeren

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Participatie en zelfredzaamheid
 • maatschappelijke deelname
 • basisvaardigheden

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • gratis

Bibliotheek en Belastingdienst

Bij steeds meer bibliotheken in Nederland kunnen mensen terecht voor hulp bij hun aangifte inkomstenbelasting. De KB organiseert dit programma, bibliotheken kunnen hier bij aansluiten.


Doel innovatieproject

De bibliotheek schept de voorwaarden voor een digitale overheid door het ondersteunen van mensen bij het invullen van hun online belastingformulier.


Startjaar innovatie
 • 2017

Toelichting innovatiefase

Landelijk traject dat breed wordt geïmplementeerd in het openbaar bibliotheeknetwerk.


Aanpak project

Via het programma Bibliotheek en Basisvaardigheden stelt de KB materialen beschikbaar aan bibliotheken om uitvoering te geven aan het traject Bibliotheek en Belastingdienst.


Samenwerkingspartners
Naam organisatie Soort organisatie Plaats
BelastingdienstToelichting overnamemogelijkheid

Landelijk programma in samenwerking met de BelastingdienstHandleiding (link)
Belastingdienst: Algemeen