Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Cubiss
Tilburg

Mirjan Albers
T 0620964844
E m.albers@cubiss.nl

Doelgroepen
 • bibliotheekmedewerkers
 • docenten voortgezet onderwijs
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • pedagogisch medewerkers kindercentra

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Jeugd en onderwijs
 • mediawijsheid

Flankerende prioriteiten
 • kennisdeling
 • ontwikkeling vakdeskundigheid

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • gratis

Doorgaande lijn mediawijsheid

De doorgaande lijn Mediawijsheid bestaat uit een serie van vijf publicaties die een aanpak mediawijsheid beschrijven per onderwijstype.


Doel innovatieproject

Een doorgaande lijn mediawijsheid met een concrete aanpak die verschillende doelgroepen en hun begeleiders moet helpen om in de mediarijke samenleving hun weg te vinden.


Startjaar innovatie
 • 2015

Toelichting innovatiefase

In 2014 t/m 2016 ontwikkelden we de eerste drie publicaties in deze doorgaande lijn mediawijsheid voor de doelgroepen vve, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Begin 2017 kwam de publicatie voor het mbo uit en in het voorjaar van 2017 komt deel 5 voor de pabo uit.