Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Cubiss
Tilburg

Ingrid de Jong
T 0622694541
E i.dejong@cubiss.nl

Doelgroepen
 • bibliotheekmedewerkers
 • docenten voortgezet onderwijs
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • deelnemers voorschoolse educatie
 • leerlingen MBO
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • studenten HBO
 • studenten WO

Kernfunctie
 • Leren
 • Informeren

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Jeugd en onderwijs
 • mediawijsheid

Persoonlijke ontwikkeling
 • een leven lang leren

Flankerende prioriteiten
 • kennisdeling

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • gratis

Digitaal Magazine - Mediawijs in het onderwijs

Hét digitale magazine rondom mediawijsheid vol tips en inspiratie. Door het werkveld zelf aan het woord te laten geven we een inkijk in het onderwijsveld.


Doel innovatieproject

Het doel is structureel aandacht creëren voor mediawijsheid in het onderwijs en het ontwikkelen van collectieve kennis rond het thema. Dit magazine geeft daar een mooie impuls aan.


Startjaar innovatie
 • 2016