Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Cubiss
Tilburg

Ingrid de Jong
T 0622694541
E i.dejong@cubiss.nl

Doelgroepen
 • docenten voortgezet onderwijs
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • bibliotheekmedewerkers
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • leerlingen MBO
 • studenten WO
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • deelnemers voorschoolse educatie
 • studenten HBO
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Jeugd en onderwijs
 • mediawijsheid

Persoonlijke ontwikkeling
 • een leven lang leren

Flankerende prioriteiten
 • kennisdeling

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • gratis

Digitaal Magazine - Mediawijs in het onderwijs

Hét digitale magazine rondom mediawijsheid vol tips en inspiratie. Door het werkveld zelf aan het woord te laten geven we een inkijk in het onderwijsveld.


Website

Doel innovatieproject

Het doel is structureel aandacht creëren voor mediawijsheid in het onderwijs en het ontwikkelen van collectieve kennis rond het thema. Dit magazine geeft daar een mooie impuls aan.


Startjaar innovatie
 • 2016