Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Rijnbrink
Nijverdal

E hellen.heesink@rijnbrink.nl

Doelgroepen
 • 16 jaar
 • 17 jaar
 • Vanaf 50 jaar (50+)
 • Vanaf 65 jaar (65+)
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • leerkrachten primair onderwijs
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • docenten voortgezet onderwijs
 • bibliotheekmedewerkers
 • leerlingen MBO
 • niet-digivaardigen
 • ouders / verzorgers

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren

Innovatiefase
 • afgebroken / stopgezet

Thema

Jeugd en onderwijs
 • mediawijsheid

Persoonlijke ontwikkeling
 • een leven lang leren
 • technologie en makers

Flankerende prioriteiten
 • ontwikkeling vakdeskundigheid

Evaluatievorm
 • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Digidoe

Om in te kunnen spelen op de toenemende digitale mogelijkheden, is het belangrijk om de meest gebruikte toepassingen te kennen en te begrijpen. Daarom is Digidoe ontwikkeld. Digidoe is opgezet als een platform met een breed scala aan digilessen die Bibliotheken kunnen gebruiken voor workshops en voor de 1 op 1 begeleiding van cursisten in de bibliotheek.
Eind 2018 is Digidoe getoetst op de praktische bruikbaarheid. Dit om tot een oordeel te kunnen komen over nut en noodzaak van een ontwikkeling van Digidoe. De conclusie is dat er te weinig aanknopingspunten zijn om Digidoe verder uit te rollen.


Doel innovatieproject

Om in te kunnen spelen op de toenemende digitale mogelijkheden, is het belangrijk om de meest gebruikte toepassingen te kennen en te begrijpen. Bijvoorbeeld als ouder, (om meer te weten over de social media die je kind gebruikt) als ondernemer (om te weten welke tools je kunt gebruiken om mensen te bereiken), als leerkracht (om kennis te hebben over invloed van media) of als bibliotheekmedewerker (om bezoekers te kunnen begeleiden in de digitale wereld).
Via digidoe geeft de Bibliotheek deze mensen de basiskennis die zij thuis of op hun werk nodig hebben.


Startjaar innovatie
 • 2016

Toelichting innovatiefase

Eind 2018 is Digidoe getoetst op de praktische bruikbaarheid. Dit om tot een oordeel te kunnen komen over nut en noodzaak van een ontwikkeling van Digidoe. De conclusie is dat Digidoe voornamelijk bruikbaar is als naslagwerk en minder geschikt voor individuele cusussen. Er zijn daarom te weinig aanknopingspunten om Digidoe verder uit te rollen.


Resultaat

Het resultaat was een platform met digilessen, op verschillende manieren te gebruiken. Bijvoorbeeld als workshop in de bieb, als input voor een externe scholing, om bezoekers zelfstandig mee te laten werken, of voor interne bijscholing.