Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Hilversum, Centrale bibliotheek
Hilversum

Mirjam Roling
T 035 6212942
E fablab@bibliotheekhilversum.nl

Doelgroepen
 • Kinderen 4 - 6 jaar
 • Kinderen 7 - 9 jaar
 • Kinderen 10 - 12 jaar
 • Kinderen 16-18 jaar
 • Kinderen 13-15 jaar
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • Vanaf 65 jaar (65+)
 • bibliotheekmedewerkers
 • docenten voortgezet onderwijs
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw primair onderwijs
 • leerlingen MBO
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • ouders / verzorgers

Programmalijnen
 • Jeugd & onderwijs
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast op meerdere locaties

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag
 • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Fablab

Een Fablab is een merknaam voor een makerslab.
Een Fablab is een plaats waar je dingen kunt ontwerpen en maken met behulp van moderne technieken.
Een Fablab is eigenlijk een plek waar je van consument naar producent kunt worden.


Doel innovatieproject

De bibliotheek is bij uitstek een plek om kennis te delen. Met een Fablab bieden we een open source-kennisplek om mediawijsheid te delen met alle inwoners van Hilversum en alle gebruikers van dit netwerk. Uit onderzoek blijkt dat de bibliotheek de grootste culturele netwerker in de plaatselijke gemeenschappen is. Door te innoveren met het aanbieden van een Fablab is het mogelijk om de maatschappelijke functie van de bibliotheek te vergroten.


Startjaar innovatie
 • 2015

Toelichting innovatiefase

Na het fysieke fablab in de Centrale Bibliotheek is er inmiddels ook een mobiel fablab ingericht en in bedrijf.


Aanpak project

Een kernteam heeft het plan opgesteld waarna een eerste keuze aan projecten in de zomer van 2015 als pilot heeft gedraaid. Daaruit is een eerste aanbod gekozen.


Samenwerkingspartners overig

Diverse bedrijven, Gemeente Hilversum, Ziggo, scholen.


Resultaat

Breed bekend en gedragen project. Na een eerste jaartje testen en finetunen loopt het inmiddels als een trein, extra boost door de inzet van de bus die goed gezien wordt.


Tips en tricks

Laat je niet meeslepen om heel veel tegelijk op te starten. Kies bijvoorbeeld twee projecten die je goed in de markt kunt zetten en ontwikkel steeds een nieuwe erbij.Evaluatie toelichting

Na de testzomer is er een enquete gehouden onder de deelnemers waarna een eerste evaluatie is gemaakt. Daarnaast blijft het steeds evalueren of nieuwe producten haalbaar en wenselijk zijn.


Evaluatieverslag
Evaluatie Fablab.docx


Toelichting overnamemogelijkheid

Neem contact op, over alles valt te praten.