Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Biblionet Drenthe basisbibliotheek
Assen

Gerrit Elzenga
T 0880128060
M 0651835239
E g.elzenga@biblionetdrenthe.nl

Doelgroepen
 • 8 jaar
 • 9 jaar
 • 10 jaar
 • 11 jaar
 • 12 jaar
 • 13 jaar
 • 14 jaar
 • 15 jaar
 • 16 jaar
 • 17 jaar
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • Vanaf 50 jaar (50+)
 • Vanaf 65 jaar (65+)
 • docenten voortgezet onderwijs
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerlingen MBO
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • leerlingen middenbouw primair onderwijs
 • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
 • studenten HBO
 • anderstaligen
 • laaggeletterden
 • niet-digivaardigen

Kernfunctie
 • Leren
 • Informeren

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast op meerdere locaties

Thema

Jeugd en onderwijs
 • mediawijsheid

Persoonlijke ontwikkeling
 • technologie en makers

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Jouw.buzz

Jouw.buzz van Biblionet Drenthe is een rijdend leslokaal en digitaal inspiratielab.


Doel innovatieproject

Jouw.buzz geeft invulling aan die nieuwe rol door kinderen en volwassenen 21ste-eeuwse vaardigheden bij te brengen. De doelstelling is dat jouw.buzz een integraal onderdeel wordt van het lesprogramma van scholen en dat overheden, maatschappelijke instellingen en zelfs commerciële partijen jouw.buzz inzetten.


Startjaar innovatie
 • 2016

Aanpak project

Een voormalige bibliobus is getransformeerd naar een prikkelende, inspirerende omgeving waarin zowel met digitale apparatuur (laptops, tablets, 3D-printers, lasercutter, robots, VR-bril) als met mediawijsheids-lesprogramma’s een breed aanbod voor digitale geletterdheid wordt geboden. Daarnaast is jouw.buzz inzetbaar als mobiele presentatieruimte, werkplekken of leslokaal.


Samenwerkingspartners overig

Binnen het project wordt samengewerkt met basisscholen (voor inhoudelijke input en toetsing) en er vindt regelmatig uitwisseling van ideeën plaats met andere makerspaces (aanverwanten).
De Rabobank levert een bijdrage aan Biblionet Drenthe en verbindt hiermee haar naam aan jouw.buzz. Samen bieden zij diverse lesprogramma’s aan op de Drentse basisscholen voor het ontwikkelen van de 21-eeuwse vaardigheden. Rabobank zet de de bus ook in voor andere activiteiten. Gezocht wordt naar nieuwe samenwerkingsprojecten waarbij de speerpunten Educatie & Maatschappij centraal staan.


Resultaat

Ongeveer 4500 bezoekers van jouw.buzz in 2016
Toelichting overnamemogelijkheid

We willen graag onze ervaringen delen met anderen.Film (link)
YouTube