Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Probiblio
Hoofddorp

Berthy Nijhuis
M 0612984511
E bnijhuis@probiblio.nl

Doelgroepen
  • bibliotheekmedewerkers

Programmalijnen
  • Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Evaluatievorm
  • evaluatieverslag
  • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
  • nee

Het nieuwe BiebPanel

In 2009 startte Probiblio met het online klantenpanel BiebPanel, waar inmiddels ruim 80 bibliotheken uit het hele land aan deelnemen. BiebPanel is destijds als onderzoeksinstrument opgezet omdat er behoefte bestond aan een continue dialoog met klanten in plaats van elke vier jaar een klanttevredenheidsonderzoek.
In de loop van de jaren is de opzet van BiebPanel een aantal keer veranderd. Aangepast aan de wensen van gebruikers en aan de ontwikkelingen en mogelijkheden op onderzoeksgebied. In 2019 is weer een vernieuwingsslag gemaakt, omdat de tijd én de bibliotheken vragen om vernieuwing. Vanaf 2020 is er ‘het nieuwe BiebPanel’.


Doel innovatieproject

De vernieuwingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met bibliotheken. In verschillende brainstormsessies zijn de wensen op tafel gekomen aan de hand van de vraag: “Aan welke kennis en informatie over klanten en andere doelgroepen hebben bibliotheken behoefte?”
De vernieuwingen in BiebPanel zitten zowel in de onderzoekmethodes als in de doelgroepen. In de nieuwe opzet staan niet alleen leden maar ook bezoekers en burgers centraal. De onderzoeken en de methodes worden steeds specifiek afgestemd op deze doelgroepen. Met het nieuwe BiebPanel krijgen bibliotheken relevante inzichten in verschuivende voorkeuren en veranderende verwachtingspatronen, waardoor bibliotheken in verbinding blijven met al hun doelgroepen en kunnen meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen.


Startjaar innovatie
  • 2020

Aanpak project

• lokaal onderzoek onder leden, met variabele modules
• landelijk en lokaal onderzoek onder bezoekers die geen lid zijn
• twee verdiepende onderzoeken onder specifieke doelgroepen en thema’s, waarbij de methode flexibel is en wordt afgestemd op de doelgroep/het thema
• trendonderzoek door middel van social media analyse.


Resultaat

Resultaat is jaarlijks zes uitgevoerde onderzoeken naar relevante doelgroepen en actuele thema’s in de bibliotheekbranche. Lokale resultaten zijn voorzien van landelijke benchmarks. Kennisdeling binnen het netwerk van BiebPanel bibliotheken, via gebruikersbijeenkomsten en maandelijkse nieuwsbrieven. Erkend alternatief voor het standaard klanttevredenheidsonderzoek in het kader van de certificering.Evaluatie toelichting

Evaluatie bij deelnemende bibliotheken na elk uitgevoerd onderzoek