Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Probiblio
Hoofddorp

Berthy Nijhuis
T 023 5546344
E bnijhuis@probiblio.nl

Doelgroepen
  • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
  • Informeren

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Verandering en verbreding
  • optimalisatie en transformatie

Flankerende prioriteiten
  • effectmeting en monitoring

Evaluatievorm
  • evaluatieverslag
  • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
  • onbekend

BiebPanel

Enkele jaren geleden verrichtten de meeste bibliotheken elke vier jaar een klanttevredenheidsonderzoek. Door een groeiende behoefte aan dialoog met de leden is BiebPanel opgezet, een online klantenpanel met op dit moment circa 25.000 bibliotheekleden. BiebPanel voorziet deelnemende bibliotheken zes keer per jaar van actuele informatie over klanten en andere doelgroepen. Inmiddels doen al 85 bibliotheken mee aan BiebPanel.


Doel innovatieproject

Het doel van BiebPanel is een doorlopende dialoog creëren tussen de bibliotheken en haar leden. Hiermee krijgen de bibliotheken structureel inzicht in de motieven, attitudes en voorkeuren van hun klanten. Ook kunnen deelnemende bibliotheken hun eigen onderzoeksuitkomsten vergelijken met het gemiddelde van het totale BiebPanel. Daarnaast wordt er tweemaal per jaar een onderzoek uitgevoerd naar een specifieke doelgroep zoals bijvoorbeeld ouders van jonge kinderen of bezoekers van de Bibliotheek.


Startjaar innovatie
  • 2017

Aanpak project

• twee reguliere BiebPanel onderzoeken onder BiebPanel-leden. • twee korte actuele flitspeilingen onder BiebPanel-leden, om te kunnen inspringen op actuele gebeurtenissen. • twee onderzoeken onder specifieke doelgroepen; niet onder BiebPanel-leden. Zo zijn er vier contactmomenten per jaar om het klantenpanel ‘levend’ te kunnen houden. Bovendien blijft op deze manier deelname aan BiebPanel erkend als alternatief voor het standaard klanttevredenheidsonderzoek in het kader van de certificering. Via de halfjaarlijkse gebruikersbijeenkomsten en de maandelijkse nieuwsbrief, de BiebPanel Update, behouden we ook de essentiële kennisdeling.


Resultaat

Beoogd resultaat is zes uitgevoerde online onderzoeken naar actuele thema’s in de bibliotheekbranche. en kennisdeling binnen het netwerk van BiebPanel bibliotheken (via gebruikersbijeenkomsten en BiebPanel nieuwsbrieven).