Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Biblionet Drenthe basisbibliotheek
Assen

Tineke Scholte
M 0630048028
E t.scholte@biblionetdrenthe.nl

Doelgroepen
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • bibliotheekmedewerkers
 • laaggeletterden
 • niet-digivaardigen

Kernfunctie
 • Leren

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Thema

Participatie en zelfredzaamheid
 • basisvaardigheden
 • maatschappelijke deelname

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Gezondheidsvaardigheden

Zorgbelang Drenthe en Biblionet Drenthe maken zich hard voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. Zo helpt de Bibliotheek bij het aanleren van vaardigheden om zelf de juiste informatie te vinden.

Van mensen wordt verwacht dat zij een actieve rol op zich nemen in de zorg voor hun eigen gezondheid en ziekte en die van hun naasten. Een deel van de bevolking heeft echter beperkte gezondheidsvaardigheden en is laaggeletterd. Tevens is er een verband tussen laaggeletterdheid enerzijds en het welbevinden anderzijds.


Doel innovatieproject

Versterken van de zelfredzaamheid van mensen t.a.v. hun gezondheid zoals het zoeken van informatie over gezondheid of zorgaanbieders op internet en het voeren van gesprekken met zorgverleners. Tevens willen we mensen toeleiden naar bestaand vervolgaanbod als het Taalhuis.


Startjaar innovatie
 • 2017

Toelichting innovatiefase

De pilot bestaat uit drie cursusbijeenkomsten in Borger Odoorn in het eerste kwartaal van 2017


Aanpak project

Deze pilot hebben we aangeboden aan de bewoners van een seniorenwoonvoorziening waarbij we voor de inhoud nadrukkelijk uitgaan van de behoefte van de deelnemers.


Samenwerkingspartners
Naam organisatie Soort organisatie Plaats
Zorgbelang Drenthe Belangenorganisatie Zuidlaren

Samenwerkingspartners overig

Stichting Lezen & Schrijven, Sociale Team De Monden, Taalhuis Borger-Odoorn


Resultaat

Na een introductiepresentatie hebben 11 van de 12 aanwezigen zich opgegeven om deel te nemen aan de cursus.Evaluatie toelichting

Pilot loopt nog.