Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Nijkerk


Petra Boessenkool
E petra.boessenkool@bibliotheeknijkerk.nl

Doelgroepen
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • anderstaligen
 • mensen met een leesbeperking
 • niet-digivaardigen
 • laaggeletterden
 • ouders / verzorgers

Kernfunctie
 • Informeren
 • Leren

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Thema

Participatie en zelfredzaamheid
 • basisvaardigheden
 • maatschappelijke deelname

Persoonlijke ontwikkeling
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • gratis

Gezondheidspunten

In samenwerking met de gezondheidscentra organiseert de bibliotheek thema maanden over een gezondheidsonderwerp zoals slaap, voeding, rouw en verlies. Dit zijn bijeenkomsten die inwoners ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheid. Daarnaast zorgen we voor begrijpbare informatie over leefstijl en gezondheid, gericht op de inwoners van de Gemeente Nijkerk.


Doel innovatieproject

verzamelen, produceren en beschikbaar stellen van laagdrempelige gezondheidsinformatie. Hiervoor werkt de bibliotheek samen met de gezondheidscentra in Nijkerk. Vanuit deze samenwerking organiseren we Gezondheidspunten.


Startjaar innovatie
 • 2017

Aanpak project

Agile aanpak waarbij er per half jaar gekeken wordt naar wat werkt, wat werkte niet, waar is behoefte aan, hoe kunnen we waarde creëren voor inwoners en hoe kunnen we verbeteren. Daarnaast wordt per fase gekeken welke andere partners in het sociaal betrokken worden.

fase 1: onderzoeken: gesprekken met sleutelfiguren en doelgroepen.
fase 2: bijeenkomsten inwoners rondom wat ze willen verbeteren aan hun gezondheid. Bijeenkomsten middels het zet een stap spel.
fase 3: Slaapmaand organiseren en ontwikkelen materialen (folder/film) rondom slapen. Dit koppelen aan zorgverlenersproces binnen gezondheidscentra en digitale sociale kaart.
fase 4: herhalen van fase 3 met thema's voeding en rouw en verlies
fase 5: activiteiten waar behoefte aan is onder inwoners voortzetten door andere partners of opnemen in de programmering van de bibliotheek


Samenwerkingspartners
gezondheidscentra Nijkerk eerstelijns zorg nijkerk
Sigma Nijkerk welzijnsorganisatie Nijkerk

Resultaat

Resultaat per fase

fase 1: Gezondheidscentra en bibliotheek blijken doelen te hebben die elkaar goed aanvullen. Vanuit daar ontstaat het idee voor de Gezondheidspunten.
fase 2: Bij inwoners blijkt slaap een belangrijk gezondheidsthema. Vanuit daar ontstaat het idee voor een Slaapmaand.
fase 3: Slaapmaand is een succes. Hoge opkomst en positieve reactie van inwoners. De samenwerking tussen bibliotheek en Gezondheidscentra wordt hierdoor concreet waardoor verdere afspraken zijn gemaakt.
fase 4: Er is een thema maand over voeding en er zijn 2 thema maanden over rouw en verlies georganiseerd.
fase 5: slaapworkshop is succesvol en wordt opgenomen in programmering bibliotheek. Diverse bijeenkomsten rondom rouw en verlies worden ook voortgezet.

Er zijn 3 wachtkamer films gemaakt (ondertiteld op B1 niveau) over bewegen, voeding en slaap. Deze worden gedraaid in de gezondheidscentra. Er is een begrijpelijke folder (b1 niveau) gemaakt over slaap en rouw en verlies.Evaluatie toelichting

op te vragen bij de bibliotheek.Toelichting overnamemogelijkheid

Advies: neem de activiteiten niet 1 op 1 over. Het is opgesteld in samenspraak met lokale organisaties en inwoners en richt zich op de behoefte in Nijkerk. Gebruik het ter inspiratie.