Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Nijkerk


Petra Boessenkool
E petra.boessenkool@bibliotheeknijkerk.nl

Doelgroepen
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • anderstaligen
 • laaggeletterden
 • mensen met een leesbeperking
 • niet-digivaardigen
 • ouders / verzorgers

Kernfunctie
 • Leren
 • Informeren

Innovatiefase
 • idee

Thema

Participatie en zelfredzaamheid
 • basisvaardigheden
 • maatschappelijke deelname

Persoonlijke ontwikkeling
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)

Evaluatievorm
 • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Gezondheidspunten

In samenwerking met de gezondheidscentra organiseert de bibliotheek Gezondheidspunten. Dit zijn bijeenkomsten die inwoners ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheid. Daarnaast zorgen we voor begrijpbare informatie over leefstijl en gezondheid, gericht op de inwoners van de Gemeente Nijkerk.


Doel innovatieproject

verzamelen, produceren en beschikbaar stellen van laagdrempelige gezondheidsinformatie. Hiervoor werkt de bibliotheek samen met de gezondheidscentra in Nijkerk. Vanuit deze samenwerking organiseren we Gezondheidspunten.


Startjaar innovatie
 • 2017

Aanpak project

Agile aanpak waarbij er per half jaar gekeken wordt naar wat werkt, wat werkte niet, waar is behoefte aan, hoe kunnen we waarde creëren voor inwoners en hoe kunnen we verbeteren. Daarnaast wordt per fase gekeken welke andere partners in het sociaal betrokken worden.

fase 1: onderzoeken: gesprekken met sleutelfiguren en doelgroepen.
fase 2: bijeenkomsten inwoners rondom wat ze willen verbeteren aan hun gezondheid. Bijeenkomsten middels het zet een stap spel.
fase 3: Slaapmaand organiseren en ontwikkelen materialen (folder/film) rondom slapen. Dit koppelen aan zorgverlenersproces binnen gezondheidscentra en digitale sociale kaart.
fase 4: herhalen van fase 3 met ander gezondheidsthema


Samenwerkingspartners
Naam organisatie Soort organisatie Plaats
gezondheidscentra Nijkerk eerstelijns zorg nijkerk
Sigma Nijkerk welzijnsorganisatie Nijkerk

Resultaat

Resultaat per fase

fase 1: Gezondheidscentra en bibliotheek blijken doelen te hebben die elkaar goed aanvullen. Vanuit daar ontstaat het idee voor de Gezondheidspunten.
fase 2: Bij inwoners blijkt slaap een belangrijk gezondheidsthema. Vanuit daar ontstaat het idee voor een Slaapmaand.
fase 3: Slaapmaand is een succes. Hoge opkomst en positieve reactie van inwoners. De samenwerking tussen bibliotheek en Gezondheidscentra wordt hierdoor concreet waardoor verdere afspraken voor komend jaar worden gemaakt.Evaluatie toelichting

Nog geen gegevens beschikbaarToelichting overnamemogelijkheid

Nog geen gegevens beschikbaar