Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Probiblio
Hoofddorp

Alek Dabrowski
T 023 5546220
E adabrowski@probiblio.nl

Doelgroepen
  • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
  • Informeren
  • Leren
  • Lezen
  • Ontmoeting en debat

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast op meerdere locaties

Thema

Persoonlijke ontwikkeling
  • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)

Evaluatievorm
  • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
  • onbekend

De Lonkende Leestafel

Bibliotheken zijn zich al enige jaren aan het bezinnen op hun (maatschappelijke) waarde. Het aanbieden van een collectie is al lang niet meer het enige wat zij doen. Mensen betrekken bij de samenleving, het bieden van een platform voor sociale activiteiten, het zijn van een lokaal informatiepunt, dit zijn zaken die aan belang toenemen.
Collectie wordt hier verbonden met connectie.


Doel innovatieproject

Leesbevordering stimuleren en bibliotheken nieuwe vormen van leesbevordering aanbieden en de Bibliotheek positioneren als een ontmoetingsplek voor een divers publiek waar lezers en potentiële lezers elkaar kunnen ontmoeten. Met De Lonkende Leestafel biedt de bibliotheek een kader waarbinnen activiteiten rond leesbevordering en ontmoeting logisch zijn ondergebracht en aantrekkelijk gepresenteerd. Hiervoor wordt o.a. een leesmatrix gebruikt waarbij de mate van leesvaardigheid en het type lezer (de leesbeesten) als uitgangspunten worden gebruikt.


Startjaar innovatie
  • 2016

Aanpak project

- Een evaluatiebijeenkomst in februari/maart 2017 als afsluiting van de eerste fase en als begin van de tweede fase van het project.
- Tweemaandelijkse bijeenkomsten voor de pilotbibliotheken met deelthema’s als ‘De pop-up leesclub’ of ‘Delen en daten’.
- Vier nieuwsbrieven (update Lonkende Leestafel) in 2017.
- Een slotbijeenkomst De Lonkende Leestafel eind 2017, bijvoorbeeld in november 2017.
- Ontwikkeling van een fysieke lonkende leestafel, die als prototype wordt gebruikt in een bibliotheek in Zuid-Holland.
- Het maken van een serie filmpjes met lonkende leestafels. Filmen en opnemen vindt voornamelijk plaats in Zuid-Holland. De filmpjes zelf kunnen overal gebruikt worden.
- Een of meerdere voortgangsbijeenkomsten en/of inspiratiebijeenkomsten voor de deelnemende bibliotheken aan het deelproject Gezamenlijk Programmeren.


Samenwerkingspartners overig

Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland


Resultaat

Een tool, in de vorm van een digitaal product, bijvoorbeeld een Prezi, om het bibliotheken makkelijker te maken te kiezen welke activiteit aan De Lonkende Leestafel geschikt is voor welke doelgroep (welk leesbeest) in welke situatie. Voor veel bibliotheken is De Lonkende Leestafel een nieuw concept. Er is behoefte aan voorbeelden, meedenken met, uitwisseling van ideeën, e.d.Evaluatie toelichting

Afronding van het project vindt plaats op de slotbijeenkomst. Voor die tijd wordt onderzocht of De Lonkende Leestafel wel of niet een blijvend onderdeel wordt van het aanbod van ProBiblio en in welke vorm dit zal zijn. Een rapportage waarin de pilots staan beschreven met de werkwijzen, de investeringen en de resultaten, met hieraan gekoppeld een visualisering ervan (filmpje o.i.d.) waar deze resultaten op een aanstekelijke manier worden gepresenteerd. Andere bibliotheken kunnen hiermee inspiratie opdoen.