Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Rijnbrink
Nijverdal

Jeanette Hofman
M 0622381802
E jeannette.hofman@rijnbrink.nl

Doelgroepen
 • leerkrachten primair onderwijs
 • docenten voortgezet onderwijs
 • leerkrachten speciaal onderwijs
 • pedagogisch medewerkers kindercentra
 • bibliotheekmedewerkers

Kernfunctie
 • Leren
 • Kunst en cultuur

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Jeugd en onderwijs
 • doorgaande leeslijn 0-18

Verandering en verbreding
 • digitale bibliotheek / digitalisering
 • optimalisatie en transformatie

Flankerende prioriteiten
 • marketing

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Bestel- en planmodule Bibliowijzer

De bestel- en planmodule is een extra module gekoppeld aan Bibliowijzer.
Bibliowijzer is een digitale ontsluiting van een productenlijn 0 – 18 jaar die aansluit bij onderwijs- en ontwikkelingsdoelen, lezen en mediawijsheid in samenhang inzichtelijk maakt en gestructureerd en vraaggericht werken bevordert. De producten en diensten zijn gericht op kinderen, ouders, teams en professionals. De digitale productencatalogus kent twee varianten, één voor Overijssel (www.bibliowijzeroverijssel.nl) en één voor Gelderland (www.bibliowijzergelderland.nl), met een centraal beheer.


Doel innovatieproject

Het realiseren van een efficiënte en effectieve bestel– en planningsmodule ter uitbreiding van de productencatalogus, gekoppeld aan het CMS voor de bibliotheken die hiermee gaan werken.
De bestel- en planmodule breidt de productencatalogus uit met de functionaliteiten:
• Bestellingen beheren (door bibliotheek, achter inlog)
• Scholen kunnen makkelijker bestellingen plaatsen en oude bestellingen terugzien
• De inlog wordt gekoppeld aan de gegevens van de scholen die aanwezig zijn in G!DS
• Alle (voor)schoolgegevens worden vanuit de open data bestanden van o.a. DUO geïmporteerd en bijgehouden in G!DS
• De module heeft een planningsagenda. Niet alleen voor eigen gebruik door bibliotheken. Ook onderwijsinstellingen plannen direct zelf hun bestelling in op door de bibliotheek ingestelde beschikbare dagen en tijdstippen. Reeds gekozen tijdstippen kunnen niet meer worden gekozen. Hierdoor zijn dubbele boekingen niet mogelijk.


Startjaar innovatie
 • 2015

Toelichting innovatiefase

De bestel- en planmodule Bibliowijzer is doorontwikkeld, en een kopie van de module is gekocht door en overgedragen naar de KB.


Aanpak project

Als onderdeel van Projectplan Doorgaande Lijn Lezen en Mediawijsheid 0 – 18 jaar (netwerkplan SGB; netwerkplan NVOB).


Samenwerkingspartners overig

SGB (Samenwerkende Gelderse Bibliotheken)
NVOB (Netwerk van Overijsselse Bibliotheken)
App BV Ruinen


Resultaat

Een bestel- en planmodule waardoor (onderwijs)instellingen op een makkelijke en efficiënte manier hun bestellingen kunnen plaatsen en terugzien. Bibliotheken kunnen op een effectieve en efficiënte manier de bestellingen beheren. Koppeling gegevens en (centraal) beheer in G!DS. Een planningsagenda om bestellingen als groepsbezoeken en lessen te plaatsen in, op door de bibliotheek ingestelde beschikbare dagen en tijdstippen, waarbij dubbele boekingen niet mogelijk zijn. Voor bibliotheken betekent dit een reductie van werkzaamheden en beheer.
Toelichting overnamemogelijkheid

in overleg met Rijnbrink