Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
CODA Centrale Bibliotheek
Apeldoorn

Mirjam Timmerman
T 055 5268550
E m.timmerman@coda-apeldoorn.nl

Doelgroepen
 • 0 jaar
 • 1 jaar
 • 2 jaar
 • 3 jaar
 • 4 jaar
 • 5 jaar
 • 6 jaar
 • 7 jaar
 • 8 jaar
 • 9 jaar
 • 10 jaar
 • 11 jaar
 • 12 jaar
 • 13 jaar
 • 14 jaar
 • 15 jaar
 • 16 jaar
 • 17 jaar
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • bibliotheekmedewerkers
 • leerkrachten primair onderwijs
 • leerlingen bovenbouw primair onderwijs

Kernfunctie
 • Kunst en cultuur
 • Leren
 • Informeren
 • Ontmoeting en debat

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast op één locatie

Thema

Persoonlijke ontwikkeling
 • community en connectie (kennisdelen en cocreatie)
 • een leven lang leren

Flankerende prioriteiten
 • kennisdeling

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • materialen betaald

Bibliotheek en Erfgoed in CODA Bibliotheek

De oude gevels in de binnenstad, monumentale panden, prenten van een straat of wijk, een schoolfoto uit de jaren dertig of een oude ansichtkaart. Het maakt allemaal onderdeel uit van de lokale geschiedenis. In een tijd die razendsnel verandert en de dynamiek een andere is dan vijftig jaar geleden, hebben mensen steeds meer interesse in de geschiedenis van hun woonomgeving, dorp, stad of straat.

CODA speelt in op die tendens door de bibliotheek- en museumfunctie op inspirerende wijze samen te voegen met erfgoed. In CODA Centrale Bibliotheek vertellen vijf historische paviljoens op thematische wijze over de geschiedenis van Apeldoorn en omgeving. Daarnaast is er een paviljoen geplaatst van verenigingen en stichtingen die gezamenlijk de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn vormen.

De "Programmaraad Historische Paviljoens’, bedenkt activiteiten die een breed publiek aanspreken. Een voorbeeld van een activiteit is de ‘Verhalentafel’. Eén van de historische paviljoens in CODA bibliotheek is dan de plek om rondom een thema in informele sfeer herinneringen op te halen, te delen en vast te leggen.

Het educatieve programma ’Beleef het Apeldoorns verleden’ is een uitdagende route langs de paviljoens met diverse activiteiten en opdrachten.


Doel innovatieproject

Omdat CODA niet alleen een bibliotheek omvat maar ook een archief en museum, zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe invulling die mensen op andere manieren aan CODA bindt. Met het samenvoegen van de drie functies op een plek versterken we de maatschappelijke relevantie en geven we de bibliotheek opnieuw betekenis. De doelstelling is het duurzaam vernieuwen van de traditionele bibliotheekfunctie door deze te verrijken met het museale en erfgoed.


Startjaar innovatie
 • 2015

Toelichting innovatiefase

De doelen van het project zijn op hoofdlijnen gerealiseerd: de geschiedenis van de stad Apeldoorn is in de vorm van een historische opstelling in het CODA Bibliotheek gebouw te bezoeken en te beleven. Daarmee is de fysieke integratie, in de vorm van historische paviljoens, van Erfgoed en Bibliotheek afgerond. Zoals verwacht genereert de herinrichting niet automatisch meer bezoekers. Activiteiten en programmering hebben als doel meer reuring te creëren. Het heeft een aanlooptijd nodig om CODA met haar historische paviljoens het ‘clubhuis’ te laten worden voor erfgoedbelangstellenden.


Aanpak project

Het innovatiebudget is o.a. ingezet om de historische paviljoens in CODA Bibliotheek te verbinden met activiteiten en programmering. CODA ontwikkelt het activiteitenprogramma samen met de Programmaraad Historische Paviljoens. Deze Programmaraad bestaat uit twee vertegenwoordigers van CODA en vier leden van het Erfgoedplatform Apeldoorn. De Programmaraad is naast redacteur van de programmering ook aanjager, initiatiefnemer en coördinator.


Samenwerkingspartners
Naam organisatie Soort organisatie Plaats
Erfgoedplatform Apeldoorn Stichting Apeldoorn

Samenwerkingsplatform
Erfgoedplatform Apeldoorn


Evaluatie toelichting

.Toelichting overnamemogelijkheid

In 2016 hebben diverse presentaties over het project ‘Bibliotheek en Erfgoed in CODA Bibliotheek’ plaatsgevonden. Met een bezoek aan CODA komt dit project het beste tot z’n recht.

Projectdocumentatie op aanvraag verkrijgbaar.